Title:

"Życie codzienne w akademiku na przykładzie Osiedla Studenckiego «Jagienka i Zbyszko» UAM w Poznaniu".

NumberOfPages:

118

Creator:

Magdalena Noga, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2010 roku

RelatedNames:

Krzysztof Podemski

Subject and Keywords:

codzienność ; studenci ; akademiki ; zamieszkiwanie ; dom ; mieszkanie ; hotel ; interakcje ; przestrzeń ; sąsiedzi ; relacje ; więzi ; prywatność ; alkohol ; libacje ; imprezy ; folklor ; obyczaje ; normy ; kontrola społeczna

Temporal coverage:

Polska ; Poznań

Spatial coverage:

ca. 2009-2010

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia młodzieży ; socjologia zamieszkiwania

ResearchProblems:

Czym jest akademik jako środowisko społeczne?; Co decyduje o wyborze zamieszkiwania w akademiku?; Jak przebiega proces adaptacji do zamieszkiwania w akademiku?; Na czym polega specyfika zamieszkiwania w akademiku?; Jak regulowane jest życie w akademiku?; Jak w akademikach wytwarzana jest prywatność i intymność?; Jaki charakter mają i na czym polegają relacje sąsiedzkie w akademikach?; Czy w akademikach rodzą się nowe obyczaje i formy folkloru?

SocialCategories:

studenci i studentki poznańskich uczelni ; mieszkańcy akademików

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

"Celem pracy magisterskiej jest analiza życia codziennego w domu studenckim. Autorka dokonuje rekonstrukcji rzeczywistości dnia codziennego w akademiku z punktu widzenia jego mieszkańców. Przedmiotem zainteresowania autorki są rozmaite aspekty przebiegu życia codziennego, między innymi kwestie dotyczące nauki, odpoczynku,rozrywki, zwyczajów, sfery normatywnej, poczucia prywatności i intymności orazkształtowania się relacji międzyludzkich w przestrzeni akademika. Autorka analizuje też wpływ układu przestrzennego oraz warunków fizycznych na zachowania osób funkcjonujących w akademikach, a także wcześniejsze wyobrażenia i motywacje skłaniające młodych ludzi do wejścia w świat „deesu” oraz czynniki ułatwiające adaptację do tej nowej rzeczywistości."

Table of contents:

zawiera: Wprowadzenie; I. Codzienność – czyli co?; II. Czym jest akademik?; Eksplorowanie codzienności – metodologia badań własnych; IV. Przedstawienie obiektu badań; V. Życie codzienne mieszkańców akademika; Zakończenie; Bibliografia; Aneks (wzory narzędzie badawczych)

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2010

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania przeprowadzono w 2009 i 2010 roku. Podstawowymi narzędziami badawczymi były obserwacja uczestnicząca i wywiady częściowo ustrukturyzowane. Badania przeprowadzono w dwóch poznańskich akademikach, zaś respondentami byli studenci i strudentki lokalnych uczelni.

×

Citation

Citation style: