Title:

"Wpływ kredytu hipotecznego na sytuację życia codziennego kredytobiorcy".

NumberOfPages:

78

Creator:

Joanna Anioła, studentka socjologii na UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2011 roku

RelatedNames:

Rafał Drozdowski

Subject and Keywords:

kredyt ; kredyt hipooteczny ; mieszkanie ; dom ; pieniądze ; bezpieczeństwo ; adaptacja fizjologiczna ; życie codzienne ; codzienność ; rodzina ; konflikt ; bieda

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 2010-2011

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia ekonomiczna

ResearchProblems:

Jak kredyt hipoteczny zmienia życie codzienne?; Jak kredyt hipoteczny zmienia poczucie bezpieczeństwa?; Jak kredyt hipoteczny zmienia relacje rodzinne?; Jak kredyt hipoteczny wpływa na ocenę własnej sytuacji, polityki państwa i jego instytucji?

SocialCategories:

Polacy ; osoby, które wzięły kredyt hipoteczny

ResearchFields:

dom

Abstract:

Praca magisterska poświęcona jest wpływowi kredytu hipotecznego na życie codzienne i rodzinne osób, które go wzięły. Autorka szeroko opisała też historię pieniądza oraz kredytu i jego zmieniających się form. W wywiadach ustrukturyzowanych z mieszkańcami Wielkopolski autorka pytała o to, jak kredyt wpływa na takie aspekty życia codziennego, jak: poczucie bezpieczeństwa; plany na przyszłość; samorealizacja; relacje rodzinne; stosunek wobec państwa i jego instytucji.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; Rozdział I: Historia pieniądza; Rozdział II Historia kredytu; Rozdział III Opis przeprowadzonego badania; Zakończenie; Bibliografia; Załączniki.

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2011

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania przeprowadzono w 2010 i 2011 roku, w oparciu o wywiad ustrukturyzowany. Respondentami były osoby w różnym wieku i w odmiennej sytuacji życiowej, które zamieszkują w Wielkopolsce, a które łączy fakt wzięcia kredytu hipotecznego.

×

Citation

Citation style: