Title:

"Zawsze milej jest zobaczyć, że jedna osoba coś lubi, niż że pozostała część świata tego nie lubi. Lubię to jako fenomen społeczny. "

NumberOfPages:

141

Creator:

Daria Sobczak, studentka socjologii na UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2014 roku

RelatedNames:

Marek Krajewski

Subject and Keywords:

portale społecznościowe ; lajki ; praktyki medialne ; tożsamość narodowa ; media ; nowe media ; internet ; Facebook ; komunikowanie się ; offline ; online ; web 2.0 ; folksonomia ; multifrenia

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 2013-2014

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia mediów ; socjologia komunikacji ; socjologia internetu

ResearchProblems:

Jakie znaczenie Facebook.com odgrywa zarówno dla rzeczywistości offline jak i online?; Dlaczego użytkownicy portalu Facebook.com używają przycisku Lubię to?; Jaki wpływ na komunikację w sieci posiadają portale społecznościowe?; W jaki sposób przycisk Lubię to kształtuje relacje społeczne zarówno w rzeczywistości wirtualnej, jak i społecznej?; Czy przycisk Lubię to jest postrzegany jako generator uwagi czy środek wyrażenia aspiracji?; W jaki sposób przycisk Lubię to wpływa na kategoryzację treści w internecie?; Jakie znaczenie dla relacji biznesowych posiadają żebrolajki?

SocialCategories:

internauci ; użytkownicy portalu Facebook

ResearchFields:

praktyki medialne

Abstract:

Praca magisterska jest rodzajem socjologicznej monografii funkcji "Lubię to" obecnej w portalu społecznościowym Facebook.com. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, skąd ta funkcja się wzięła, jak jest wykorzystywana przez internautów, a także, jak zmienia ona wzory międzyludzkiej komunikacji, reguły oceniania innych i siebie w zapośredniczonych medialnie formach relacji społecznych. Podstawą badań była analiza materiałów zastanych, obserwacja zachowań na portalu społecznościowych, a także ankieta internetowa.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; Portale społecznościowe- część teoretyczna; Facebook jako portal społecznościowy; Metodologia badań własnych; Analiza badań własnych; Zakończenie; Bibliografia; Aneks

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2014

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania przeprowadzono w 2013 roku, zaś ich podstawowymi narzędziami były: ankieta internrnetowa oparta na kwestionariuszu zawierającym zarówno pytania otwarta zamknięte, jak i otwarte; obserwacja zachowań internautów na portalu Facebook.com; analiza materiałów zastanych.

×

Citation

Citation style: