Object structure
Title:

"Komórkowa codzienność. Telefon komórkowy jako przedmiot praktyk społecznych. Transkrypcje wywiadów"

NumberOfPages:

68

Creator:

Justyna Kramarczyk; Studentka socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2012 roku.

RelatedNames:

Krzysztof Podemski

Subject and Keywords:

telefon ; telefon komórkowy ; życie codzienne ; codzienność ; praktyki ; przedmiot ; materialność ; cyfrowi tubylcy ; obyczaje ; komunikacja

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

2011-2012

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; etnografia ; socjologia komunikacji

ResearchProblems:

Jakie są rodzaje praktyk społecznych, których przedmiotem jest telefon komórkowy?; Jakie znaczenie przypisują użytkownicy telefonom komórkowym?; Czy wiek różnicuje sposób korzystania z telefonów komórkowych?; Czy płeć różnicuje sposób korzystania z telefonów komórkowych?; Jakie zasady regulują praktyki „telefoniczne”?; Jakie są reakcje otoczenia na łamanie zasad regulujących praktyki komórkowe?

SocialCategories:

osoby mieszkające w Poznaniu ; użytkownicy telefonów komórkowych

ResearchFields:

praktyki medialne

Abstract:

Praca magisterska miała na celu identyfikację praktyk związanych ze sposobami użytkowania telefonów komórkowych, traktowanych zarówno jako media komunikacyjne, jak i jako przedmioty, obiekty materialne. Autorka prowadzi w pracy szerokie rozważania na temat kategorii praktyk oraz na temat społecznych statusów obiektów materialnych, w tym telefonu komórkowego. Jakościowe badania terenowe, zrealizowane przy użyciu obserwacji oraz wywiadów pogłębionych, dotyczyły zarówno sposobów wykorzystywania telefonu komórkowego, nowych doświadczeń czasu i przestrzeni, które wytwarza to urządzenie, jak też takich aspektów, jak obyczaje związane ze stosowaniem tego rodzaju urządzeń.

Table of contents:

zawiera: ROZDZIAŁ I: PRAKTYKI SPOŁECZNE JAKO GŁÓWNA KATEGORIA TEORETYCZNA; ROZDZIAŁ II. SOCJOLOGICZNE UJĘCIE PRZEDMIOTU; ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH; ROZDZIAŁ IV: PRAKTYKI SPOŁECZNE Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

Object type:

transkrypcja wywiadu

Language:

polski

Relation:

Komórkowa codzienność. Telefon komórkowy jako przedmiot praktyk społecznych

Next title:

Komórkowa codzienność. Telefon komórkowy jako przedmiot praktyk społecznych.Transkrypcje wywiadów

Previous title:

Telefon komórkowy jako przedmiot praktyk społecznych

Is part of:

Komórkowa codzienność. Telefon komórkowy jako przedmiot praktyk społecznych

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2012

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania miały charakter etnograficzny, oparto je na obserwacji sposobów wykorzystywania telefonów komórkowych w przestrzeniach publicznych, a także przeprowadzono wywiady pogłebione z 9 osobami, zróżnicowanymi pod względem wiekowym

×

Citation

Citation style: