Title:

"Życie codzienne w samochodzie. Schematy interakcji i wzajemnego postrzegania się kierowców z perspektywy socjologii życia codziennego"

NumberOfPages:

115

Creator:

Michał Falkowski, student socjologii na UAM w Poznaniu. Studia w Instytucie Socjologii ukończył w 2009 roku

RelatedNames:

Rafał Drozdowski

Subject and Keywords:

samochód ; auto ; automobilność ; kierowcy ; interakcje ; komunikacja ; kody komunikacji ; reguły interakcji ; symbole ; znaki ; ruch drogowy ; kodeks

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 2008-2009

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia mobilności

ResearchProblems:

Czy kierujący pojazdami komunikują się ze sobą, ale jeśli tak, to w jaki sposób i czy są w stanie się ze sobą porozumieć?; Czy na polskich drogach można zaobserwować jakieś stałe zwyczaje kierowców?; Czy kierowcy kategoryzują siebie nawzajem?; Czym dla kierujących pojazdami mechanicznymi są samochody?; Jakie mają oni wobec nich stosunek?

SocialCategories:

kierowcy zawodowi ; kierowcy samochodów

ResearchFields:

mobilność

Abstract:

Praca magisterska próbuje rekonstruować sposoby porozumienia się kierwców jeżdżących po polskich drogach. Autor pracy opierając się na 40 wywiadach przeprowadzonych zarówno z doświadczonymi, jak i początkującymi kierowcami stara się identyfikować najważniejsze narzędzia, znaki i kody służące porozumiewaniu się kierowców uczestniczących w ruchu drogowym. Nie mniej istotne są też próby odtworzenia systemów klasyfikacyjnych, którymi posługują się kierowcy, by kategoryzować innych uczestników ruchu drogowego.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; Rozdział 1- Od koncepcji komunikacji do socjologii codzienności z perspektywy kierowcy; Rozdział 2- Nota metodologiczna; Rozdział 3- Prezentacja i analiza wyników badań; Zakończenie; Bibliografia; Aneks.

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2009

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania przeprowadzono w 2008 i 2009 roku. Ich celem było zidentyfikowanie schematów interakcji pomiędzy kierowcami samochodów. Autor przeprowadził 40 wywiadów z osobami prowadzącymi tego typu pojazdy, a także szereg obserwacji zachowań komunikacyjnych występujących na polskich drogach.

×

Citation

Citation style: