Title:

"Pokaż mi swoje napisy w toalecie a powiem ci kim jesteś. Analiza zjawiska latrynaliów na przykładzie poznańskich uczelni wyższych"

NumberOfPages:

77

Creator:

Karolina Palmowska, studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2012 roku

RelatedNames:

Grzegorz Pełczyński

Subject and Keywords:

latrynalia ; folklor studencki ; napisy ; graffiti ; tagi ; opór wizualny ; wizualność ; sztuka ; inskrypcje ; nieformalne sposoby komunikacji ; obyczaje ; obsceniczność ; fekalia ; defekacja ; seksualność ; studenci ; studentki

Temporal coverage:

Poznań

Spatial coverage:

ca 2010-2012

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; etnografia

ResearchProblems:

Jakiego rodzaju formy ekspresji są praktykowane przez poznańskich studentów w uczelnianych toaletach?; jakie rodzaje latrynaliów można znależć w toaletach poznańskich uczelini?; jakie są funkcje latrynaliów?; co o latrynaliach sądzą osoby, które są ich autorami?; czy istnieją różnice latrynaliów w toaletach poszczególnych poznańskich uczelni?

SocialCategories:

studenci

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Praca magisterska poświęcona jest latrynaliom w uczelnianych toaletach poznańskich szkół wyższych. Autorka we wstępnych częściach pracy pokazuje dotychczasowe ujęcia tego fenomentu w nauce, a także jego obecność w dyskursach popularnych. W drugiej, badawczej części pracy autorka dokonuje analizy, typologizacji oraz intepretacji pod względem ról i funkcji latrynaliów, których wizualna dokumentacja stanowi część jej projektu badawczego. W trzeciej części pracy autorka analizuje wywiady przeprowadzone z siedmioma osobami, które są twórcami latrynaliów.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; 1. Latrynalia w dyskursach naukowych i popularnych; 2. Poznańskie latrynalia uniwersyteckie; 3. Pisarze i czytelnicy; Zakończenie; Bibliografia

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami.

Publication date:

2012

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania dotyczyły latrynaliów w toaletach uczelnianych poznańskich szkół wyższych. Autorka (z pomocą znajomych) gromadziła zdjęcia dokumentujące latrynalia, a także przeprowadziła 17 wywiadów z osobami, które je tworzą.

×

Citation

Citation style: