Title:

"Twarzą w twarz: rzecz o zakładzie fryzjerskim"

NumberOfPages:

128

Creator:

Joanna Pańczak, studentka socjologii na UAM w Poznaniu. Studia w Instytucie Socjologii ukończyła w 2008 roku

RelatedNames:

Marek Krajewski ; Rafał Drozdowski

Subject and Keywords:

fryzjer ; włosy ; ciało ; zakład fryzjerski ; socjologia codzienności ; strzyżenie ; moda ; relacje ; fryzura ; dbanie ; higiena ; cywilizowanie ; kobiecość ; męskość

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 2007-2008

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia ciała

ResearchProblems:

Czym w sensie społecznym i kulturowym jest zakład fryzjerski?; Jakiego rodzaju różnice podkreśla, a jakie unieważnia zakład fryzjeski?; Kto i co tworzy sytuację społeczną zakładu fryzjerskiego i na czym polega jej kształtowanie?; Kto i co w niej uczestniczy oraz dlaczego?; W jaki sposób relacja ta rozwija się ona w czasie oraz kto decyduje o jej przebiegu i definiuje jej charakter?; Dlaczego zakłady fryzjerskie są aranżowane przez ich właścicieli w określony sposób?;

SocialCategories:

fryzjerzy ; klienci zakładów fryzjerskich

ResearchFields:

praktyki cielesne

Abstract:

Praca magisterska poświęcona jest zakładowi fryzjerskiemu jako specyficznej instytucji społecznej oraz fenomenowi kulturowemu. Autorka stara się w niej odpowiedzieć na pytanie czym są tego rodzaju miejsca, jak są tworzone, jakiego rodzaju relacje są w nich obecne. Odnosi się ona także do roli, jaką zakłady fryzjerskie pełnią w kształtowaniu naszych obyczajów, stosunku wobec naszego ciała i wobec społecznych zróżnicowań. Praca opiera się na autorskich badaniach, polegających na wywiadach prowadzonych z fryzjerami oraz ich klientami i klientkami, a także na obserwacji prowadzonej w wybranych poznańskich salonach fryzjerskich.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; Rozdział 1. Włosy – rama twarzy; Rozdział 2. Zmiana w przemianie; Rozdział 3. Habitus człowieka; Rozdział 5. Spotkania “cywilizowanego”; Zakończenie; Aneks (metodologia badań, wzory narzedzi badawczych)

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2008

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania przeprowadzono w 2007 i 2008 roku, zaś analizie podlegały zarówno wybrane, poznańskie zakłady fryzjerskie, jak i zachowania oraz postawy i opinie osób, w nich zatrudnionych oraz ich klientów i klientek. Badania wykorzystywały techniki wywiadu oraz obserwacji.

×

Citation

Citation style: