Title:

"Materialność i nostalgia. Przedmioty z PRL-u"

NumberOfPages:

130

RelatedNames:

Marek Krajewski

Subject and Keywords:

socjologia ; przedmioty bezwzględne ; PRL ; nostalgia ; meblościanka ; pralka Frania ; Fiat 126p ; pamięć ; materialność ; klubokawiarnia

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

1945-1989; 1989-2008

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia kultury ; socjologia przedmiotów

ResearchProblems:

Czym są przedmioty jako media pamięci?; Jak przedmioty przekształcają się w obiekty nostalgii?; Dlaczego przedmioty z okresu PRL-u stają się obiektami nostalgii?

SocialCategories:

społeczeństwo polskie ; klasa średnia

ResearchFields:

używanie, zażywanie, spożywanie

HistoricalEvent:

transformacja ustrojowa ; PRL

Abstract:

"Głównym przedmiotem pracy są przedmioty, wyprodukowane w okresie PRL-u, stające się dziś obiektami nostalgii. Praca składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej z nich autorka zajmuje się zjawiskiem nostalgii oraz pamięci, a także próbuje określić powody pojawiania się tego pierwszego fenomenu w społeczeństwach postkomunistycznych. W drugiej części znajdziemy rozważania na temat roli przedmiotów w życiu społecznym, w tym przede wszystkim na temat tego, jak wspomagają one procesy pamięciowe. Trzecia część pracy zawiera studia przypadków czterech obiektów, które były charakterystyczne dla PRL-u, a dziś stały się obiektami nostalgii. Są to kolejno: meblościanka; pralka Frania; klubokawiarnie; fiat 126p. Autorka realizuje swoje badania w oparciu o metodę case study (studium przypadku), zaś informacje pozyskuje z materiałów zastanych (książki, opracowania, materiały prasowe, strony internetowe) dotyczących czterech interesujących ją obiektów. "

Table of contents:

"zawiera: Wstęp; Część pierwsza. Rozważania teoretyczne. Rozdział I Nostalgia, próby zdefiniowania i określenia jej roli w społeczeństwie postkomunistycznym Rozdział II O przedmiotach Rozdział III Przejście do przedmiotu nostalgiiCzęść druga. Studium przypadku Meblościanka Pralka FraniaKlubokawiarnie Fiat 126p Zakończenie Bibliografia"

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami.

Publication date:

2008

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: