Title:

"Skarby z podróży mieszkańców Kaźmierza. Analiza socjologiczna pamiątki turystycznej"

NumberOfPages:

228

Creator:

Elżbieta Giec, studentka socjologii na UAM w Poznaniu. Ukończyła studia w 2008

RelatedNames:

Krzysztof Podemski

Subject and Keywords:

podróż ; turystyka ; wakacje ; pamiątka ; pamięć ; dom ; wyjeżdżanie ; odpoczynek ; czas wolny ; zwiedzanie ; wyjazdy ; przedmioty ; nostalgia

Temporal coverage:

Wielkopolska

Spatial coverage:

ca. 2008

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

Czym są dla jednostek pamiątki turystyczne?; Jakiego rodzaju wspomnienia one rodzą?; Gdzie są one eksponowane? Dokąd ludzie lubią wyjeżdżać?; Co przywożą z podróży?; Czy pamiątki są pokazywane innym?

SocialCategories:

Mieszkańcy średniej wielkości miasta w Wielkopolsce

ResearchFields:

mobilność

Abstract:

Celem pracy magisterskiej było poznanie tego, jaki jest stosunek turystów i podróżników do pamiątek przywożonych z ich podróży. Autorka próbuje na to pytanie odpowiedzieć zarówno poprzez analizę literatury z zakresu socjologii podróży oraz socjologii przedmiotów, jak i poprzez badania empiryczne. Celem tych ostatnich była próba odtworzenia zarówno znaczeń, jakie mieszkańcy jednego z wielkopolskich miasteczek przywiązują do pamiątek turystycznych, jak i rekonstruowanie praktyk z tego rodzaju obiektami związanych (eksponowanie, pokazanie, przechowywanie, dbanie o tego rodzaju obiekty). Autorka pracy przeprowadziła 10 wywiadów pogłębionych wspomaganych fotografią, a także jeden wywiad swobodny.

Table of contents:

zawiera: Dlaczego taki temat?; Rozdział I - O podróżach codziennych i niezwykłych; Rozdział II – Podróże w oczach badaczy; Rozdział III – Turystyka; Rozdział IV – Wśród pamiątek; Rozdział V – W poszukiwaniu znaczeń; Rozdział VI – Odkryte znaczenia – próba interpretacji; Na koniec – jednak skarby ?; Bibliografia; Aneks: Wywiad swobodny; Scenariusz wywiadu pogłębionego; Uproszczone transkrypcje wywiadów pogłębionych; Fotografie do wywiadów

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2008

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Autorka pracy przeprowadziła 10 wywiadów pogłębionych wspomaganych fotografią, a także jeden wywiad swobodny. Respondentami były kobiety i mężczyźni w różnym wieku, zamieszkali w niewielkim mieście na terenie Wielkopolski. Analizie podlegały zarówno wypowiedzi respondentów, jak i wykonane przez nich fotografie prezentujące pamiątki przywożone z podróży oraz miejsca ich eksponowania w przestrzeni domowej.

×

Citation

Citation style: