Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Access rights
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [Temporal coverage = "Łódź"]

Number of results: 32

Items per page:

Grażyna Ewa Karpińska - doktor nauk humanistycznych; profesor Uniwersytetu Łódzkiego; etnograf; etnolog; antropolog kultury; pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ; kierownik Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ; redaktor naczelna „Łódzkich Studiów Etnograficznych”; kierownik międzywydziałowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ; uczestnik zespołów badających kulturę i życie miasta i w mieście (granty KBN); uczestnik międzyrządowych projektów między rządem RP a rządem Słowenii dotyczących tradycyjnych zachowań (2001-2006); organizatorka wielu konferencji naukowych, w tym czterech polsko-słoweńskich

2000
książka

Alicja Kujawska - do 2005 roku związana z Uniwersytetem Śląskim.; W roku 2006 podjęła pracę adiunkta w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu.

2001
artykuł

Grażyna Ewa Karpińska - prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab.; Dyrektor Instytutu, kierownik Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej Antropologia miasta; Zainteresowania naukowe: antropologia w mieście, antropologia przestrzeni, antropologia codzienności, kulturowe zróżnicowanie krajów byłej Jugosławii, cyfrowe archiwa, dokumentacja przeszłości

2001
artykuł

Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytety Łódzkiego) Marzena Sobczak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) Leszek Kucharski (Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego) Macieja Falkowska (Centrum Badania Opinii Społecznej) Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Ewa Rokicka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Paweł Starosta (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Magdalena Błaszczyk (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Elżbieta Trafiałek (Akademia Świętokrzyska w Kielcach) Zdzisława Jankowska (Zakład Zarządzania Personelem Uniwersytetu Łódzkiego; Międzynarodowa Fundacja Kobiet w Łodzi) Eugeniusz Kwiatkowski (Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego) Grzegorz Matuszak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego; Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi) Anna Organiściak-Krzykowska (Zakład Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) Jolanta Lisek-Michalska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

2001
artykuł

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Agnieszka Golczyńska-Grondas (1960-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Małgorzata Potoczna (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Elżbieta Michałowska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Ireneusz Kulesza (Caritas Łódź) Kazimiera Wódz (Uniwersytet Śląski) Krzysztof Łęcki (Uniwersytet Śląski) Joanna Skupowa (Uniwersytet Gdański) Mariusz Czepczyński (Uniwersytet Gdański)

1999
książka

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Bogdan Jankowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego; Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi)

2013
książka

Anita Wojciechowska-Miszalska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Agnieszka Golczyńska-Grondas (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Ewa Rokicka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Edmund Lewandowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Zdzisława Kawka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

1991
artykuł

Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Agnieszka Golczyńska-Grondas (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Ewa Rokicka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Edmund Lewandowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Zdzisława Kawka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

1991
książka

Edmund Lewandowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Zdzisława Kawka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Edmund Lewandowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Agnieszka Golczyńska-Grondas (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Ewa Rokicka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

1991
książka

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

1990
książka

Agnieszka Golczyńska-Grondas (1960-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

2004
książka

Agnieszka Golczyńska-Grondas; Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej;Instytut Socjologii; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego;

2001
artykuł

Agnieszka Golczyńska-Grondas, stopień doktora uzyskała w 2003 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2014 roku. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Socjologii Kultury

2003
praca doktorska

Karolina Tatarzyńska studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Studia ukończyła w 2011 r.

2011
praca magisterska

Karina Knasiecka-Falbierska - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; dziekan Wyższej Szkoły Techniczno-Humanistycznej Kadry dla Europy; współpracuje z Pracownią Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół subkultur i młodzieży.

2007
książka

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

1974
książka

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jolanta Lisek-Michalska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Marzena Sobczak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) Anna Organiściak-Krzykowska (Zakład Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) Macieja Falkowska (Centrum Badania Opinii Społecznej) Jolanta Lisek-Michalska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Ewa Rokicka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Paweł Starosta (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Magdalena Błaszczyk (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Elżbieta Trafiałek (Akademia Świętokrzyska w Kielcach) Zdzisława Jankowska (Zakład Zarządzania Personelem Uniwersytetu Łódzkiego; Międzynarodowa Fundacja Kobiet w Łodzi) Eugeniusz Kwiatkowski (Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego) Grzegorz Matuszak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego; Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi) Leszek Kucharski (Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego)

2001
artykuł

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Magdalena Błaszczyk (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jolanta Lisek-Michalska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Zdzisława Jankowska (Zakład Zarządzania Personelem Uniwersytetu Łódzkiego; Międzynarodowa Fundacja Kobiet w Łodzi) Grzegorz Matuszak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego; Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi) Eugeniusz Kwiatkowski (Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego) Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Marzena Sobczak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) Leszek Kucharski (Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego) Macieja Falkowska (Centrum Badania Opinii Społecznej) Ewa Rokicka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Paweł Starosta (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Magdalena Błaszczyk (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Elżbieta Trafiałek (Akademia Świętokrzyska w Kielcach) Anna Organiściak-Krzykowska (Zakład Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego)

2001
książka

Magdalena Grabia, studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Studia ukończyła w 2008 r.

2008
praca magisterska

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

1985
książka

Barbara Chlebowska (1976-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2000 roku.

2000
praca magisterska

Magdalena Szczepańska; adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

2013
artykuł

Milena Brózda (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2006 roku.

2006
praca magisterska

Alicja Woźniak (?-?) absolwentka etnografii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 1980 roku.

1980
notatka terenowa

This page uses 'cookies'. More information