Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [Table of contents = "Zawiera\: 1. Wstęp\; 2. Rozdział 1. Rozważania teoretyczne\; 2.1. Różnorodność pojmowania kultury\; 2.2. Podkultury młodzieżowe\; 2.3. Geneza kultury młodzieżowej\; 3. Rozdział 2. Podkultura hip\-hopowa\; 3.1. Historia i początki hip\-hopu w USA\; 3.2. Rys historyczny polskiego hip\-hopu\; 3.3. Polski hip\-hop\; 4. Rozdział 3. Elementy podkultury hip\-hopowej\; 4.1. Muzyka i teksty – rap\; 4.2. Graffiti\; 4.2. Break dance\; 5.1. Rozdział 4. Prezentacja wyników badań własnych\; 4.1. Analiza jakościowa materiału badawczego – wypowiedzi respondentów\; 5.2. Koncerty hip\-hopowe jako zjawisko integracyjne\; 6. Zakończenie\; 7. Bibliografia\; 8. Załączniki\; 8.1. Załącznik 1 – Kwestionariusz do wywiadów\; 8.2. Załącznik 2 – Teksty utworów hip\-hopowych\; 8.3. Załącznik 3 – Płyta\; 8.4. Załącznik 4 \- Zdjęcia"]

Number of results: 1

items per page

Milena Brózda (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2006 roku.

2006
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information