Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for: [Table of contents = "Zawiera\: 1. I\; 2. II\;"]

Number of results: 5

Items per page:

AgnieszkaSzczepaniak-Kroll; doktor; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych;

2003
artykuł

Jan Górecki (Urodził się 18.08.1934 roku we wsi Kłopoczyn Nowy, pow. Rawa Mazowiecka); W pracy naukowo-badawczej zajmował się w szczególności następującymi problemami: ekonomika i organizacja gospodarstw rodzinnych, zarządzanie gospodarstwami rolniczymi, zagadnieniem czynnika ludzkiego w rolnictwie oraz międzynarodowymi badaniami porównawczymi w zakresie ekonomiki, polityki rolnej oraz kształceniem; http://www.sggw.pl/o-nas/poczet-rektorow-sggw/jan-gorecki/

1965
artykuł

Jolanta Kowalska; dr hab. prof. IAE PAN; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk;

1999
artykuł

Anna Kutrzeba-Pojnarowa (ur. 4 maja 1913 w Krakowie, zm. 29 kwietnia 1993 w Warszawie); prof. dr hab.; etnograf; https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Kutrzeba-Pojnarowa Ludwik Stomma (ur. 22 marca 1950 w Krakowie); dr hab.; antropolog; etnolog; https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Stomma

1977
artykuł

Andrzej Woźniak; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk;

2004
artykuł

This page uses 'cookies'. More information