Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [Subject and Keywords = "role społeczne"]

Number of results: 9

Items per page:

Agnieszka Golczyńska-Grondas (1960-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

2004
książka

Wiesław Godzic (01.08.1953 - ?) - filmoznawca; medioznawca; socjolog; profesor nauk humanistycznych; wykładowca akademicki; https://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Godzic Maciej Żakowski - absolwent socjologii; strateg kreatywny; członek redakcji kwartalnika "Kultura popularna"; tłumacz książek o tematyce socjologicznej i społeczno - politycznej;

2007
książka

Aleksandra Łukasiewicz - absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2004
artykuł

Mikołaj A. Jucewicz - absolwent socjologii Instututu Socjologii UAM w Poznaniu.

2012
praca magisterska

Agnieszka Golczyńska-Grondas, stopień doktora uzyskała w 2003 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2014 roku. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Socjologii Kultury

2003
praca doktorska

Bogusława Budrowska; dr hab., adiunkt w Zespole ds. Badań nad Kobietami i Rodziną Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk;

2008
artykuł

Ludwik Janiszewski (1927-1998); urodzony w Otorowie; polski profesor zwyczajny; twórca Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim i subdyscypliny socjologia morska; https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Janiszewski

1967
książka

Tomasz Mazur, student Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego, ukończył studia w 1952 roku

02.10.1952
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information