Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [Spatial coverage = "lata 90. XXw."]

Number of results: 6

Items per page:

Iwona Przybył - doktor nauk humanistycznych; pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; specjalista w zakresie socjologii rodziny;

2010
artykuł

Elżbieta Tarkowska (11.07.1944 - 03.03.2016) - polska socjolog; specjalistka w zakresie socjologii ubóstwa, socjologii i antropologii czasu, francuskiej szkoły socjologicznej oraz socjologii kultury; https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Tarkowska Krzysztof Łęcki - doktor habilitowany socjologii; publicysta; komentator; absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_%C5%81%C4%99ck Agnieszka Golczyńska - Grondas - doktor nauk humanistycznych; socjolog; pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Małgorzata Potoczna - doktor nauk humanistycznych; pracownik Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Hanna Palska - profesor nadzwyczajny Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; doktor nauk humanistycznych Wielisława Warzywoda - Kruszyńska - profesor nauk humanistycznych; socjolog; pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego; Kazimiera Wódz - profesor nauk humanistycznych; socjolog; pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Joanna Sikorska - ekonimistka; socjolog; doktor nauk humanistycznych i doktorhabilitowanego w dziedzinie socjologii ekonomicznej;

2003
książka

Milena Brózda (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2006 roku.

2006
praca magisterska

"Gałuszka Mieczysław; Prof. dr hab. n. hum.; socjolog; bioetyk; kierownik Katedry Nauk Humanistycznych oraz Zakładu Socjologii;prodziekan ds. kierunków humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; http://cybra.lodz.pl/Content/6839/388_Kronikarz_R10.pdf"

artykuł

Katarzyna Górniak; socjolożka; absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW; W trakcie studiów specjalizowała się w antropologii współczesności; obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień biedy i wykluczenia społecznego, ale także różnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego; przygotowana pod kierunkiem dr hab. prof. UW Grażyny Woronieckiej i obroniona w 2012 rozprawa doktorska "Ekskluzja społeczna a nowe formy dobroczynności. Analiza działań wybranych organizacji społecznych" łączyła obydwa obszary zainteresowań; http://www.ans.pw.edu.pl/kadra/kgorniak.php

1999
artykuł

Repatrianci i wypędzeni: wzajemne uprzedzenia w relacjach biograficznych

1995
artykuł

This page uses 'cookies'. More information