Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [Spatial coverage = "ca. 2010\-2011"]

Number of results: 2

Items per page:

Beata Ziółkowska - psycholog, doktor habilitowany, pracownik w Instytucie Psychologii UAM; autorka zajęć profilaktycznych dla dzieci młodzieży z zakresu prewencji zaburzeń odżywiania i nieprawidłowości w zakresie stosunku do własnego ciała, jak i członek zespołu realizującego przedmiot Zdrowie Publiczne; kierownik oraz główny wykonawca grantów badawczych z zakresu psychologii odżywiania; członek Komisji Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia PAN; opiekun koła naukowego Zaburzenia Odżywiania; więcej: http://www.staff.amu.edu.pl/~psiwr/?page_id=1061

2014
książka

Joanna Anioła, studentka socjologii na UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2011 roku

2011
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information