Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [ResearchProblems = "W jaki sposób zmieniało się osiedle im. Ks. Ignacego Skorupki w Poznani od momentu jego powstania w 1933 do 2011 roku, w którym były prowadzone badania\?\; Jaki charakter mają relacje sąsiedzkie w obrębie tego osiedla\?\; Czy społeczność osiedla podejmuje oddolne działania na jego rzecz\?\; W jaki sposób uwłaszczenie mieszkańców osiedla, wpłynęło na nich i na relacje pomiędzy nimi\?\; Jaki charakter mają więzi mieszkańców z osiedlem\?\; Jak mieszkańcy Poznania postrzegają osiedle im. ks. Ignacego Skorupki\?\; Jaki jest chcarakter architektury na osiedlu\?\?"]

Number of results: 2

Items per page:

Magdalena Balicka, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w Instytucie Socjologii UAM w 2011 roku

2011
praca magisterska

Magdalena Balicka, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w Instytucie Socjologii UAM w 2011 roku

2011
transkrypcja wywiadu

This page uses 'cookies'. More information