Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [ResearchProblems = "Czym jest akademik jako środowisko społeczne\?\; Co decyduje o wyborze zamieszkiwania w akademiku\?\; Jak przebiega proces adaptacji do zamieszkiwania w akademiku\?\; Na czym polega specyfika zamieszkiwania w akademiku\?\; Jak regulowane jest życie w akademiku\?\; Jak w akademikach wytwarzana jest prywatność i intymność\?\; Jaki charakter mają i na czym polegają relacje sąsiedzkie w akademikach\?\; Czy w akademikach rodzą się nowe obyczaje i formy folkloru\?"]

Number of results: 1

Items per page:

Magdalena Noga, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2010 roku

2010
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information