Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [ResearchInfo = "Badania przeprowadzone na potrzeby sprządzenia pracy magisterskiej zatytułowanej \"Wieś w centrum miasta\? Monografia problemowa osiedla im. ks. Ignacego Skorupki w Poznaniu\", opierały się na kilku podstawowych narzędziach badawczych, a podporządkowano je metodzie monografii problemowej. Autorka przeprowadziła wywiady z mieszkańcami osiedla oraz mieszkańcami Poznania\; podjęła się również analizy materiałów zastanych dotyczących osiedla i jego historii\; stworzonych zostało też 200 fotografii dokumentujących wszystkie budynki znajdujące się na osiedlu, zaś zdjęcia zostały dodatkowo naniesione na mapę Google\; autorka zastosowała też obserwację uczestniczącą. Badania zostały zrealizowane w latach 2010\-2011."]

Number of results: 2

Items per page:

Magdalena Balicka, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w Instytucie Socjologii UAM w 2011 roku

2011
praca magisterska

Magdalena Balicka, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w Instytucie Socjologii UAM w 2011 roku

2011
transkrypcja wywiadu

This page uses 'cookies'. More information