Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [ResearchInfo = "Badania dotyczą kultury kulinarnej w okresie PRLu, jej ideologii, sposbów jej wprowadzania przez komunistyczne władze oraz społecznych reakcji na tego rodzaju innowacje kulturowe. Autor analizuje dzieła literackie opisujące kulturę kulinarną w okresie PRLu, książki kucharskie z tamtego czasu, a także przeprowadził 17 wywiadów pogłębionych z kobietami pamiętającymi PRL\-owską rzeczywistość."]

Number of results: 1

Items per page:

Grzegorz Piotrowski, student etnologii na UAM w Poznaniu. Studia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu ukończył w 2005 roku. Obecnie pracownik naukowy School of Social Sciences Södertörn University w Sztokholmie

2005
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information