Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [ResearchFields = "praktyki medialne"]

Number of results: 27

Items per page:

Mateusz Halawa - Kierownik zespołu nauk humanistycznych i społecznych School of Form; doktorant na Wydziale Antropologii The New School for Social Research w Nowym Jorku; asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się etnograficznymi badaniami i kulturową analizą życia gospodarczego; stypendysta Fulbrighta, Wenner-Gren Foundation i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

2006
książka

Krzysztof Baszton - absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim; specjalizuje się w szkoleniach specjalistycznych i doradztwie; stypendysta DAAD na Freie Universitat w Berlinie;

2008
artykuł

Piotr Żabicki - socjolog; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

2007
książka

Karolina J. Dudek; Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii; absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN; studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW; zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej; etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Konsultant i menedżer; http://karolinadudek.eu/cv/

2009
artykuł

Anna Sugier-Szerega; Adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; W 2003 r. uzyskała na KUL tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii; promotorem dysertacji doktorskiej był prof. dr hab. Leon Dyczewski; W latach 1997-1999 kształciła się w Studium Komunikowania Społecznego I Dziennikarstwa (bez dyplomu); W 1998 r. uzyskała magisterium z socjologii w Instytucie Socjologii KUL; http://idiks.org/instytut/pracownicy/dr-anna-sugier-szerega/

2012
artykuł

Łukasz Sokołowski; archeolog; antropolog; Uniwersytet Warszawski;

2011
artykuł

Patryk Pleskot (1980 - ?) - doktor habilitowany nauk społecznych; profesor nadzwyczajny; absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim; studiował także na uniwersytecie w Nancy; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji, a także rządu Republiki Francuskiej; https://pl.wikipedia.org/wiki/Patryk_Pleskot

2007
książka

Dariusz Czaja (13.11.1961 - ?) - antropolog kulturowy; doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Kultury Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim; https://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Czaja Zbigniew Benedyktowicz - antropolog kultury; adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW; kierownik Zakładu Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej Instytucie Sztuki PAN w Warszawie; https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Benedyktowicz Grażyna Stachówna - profesor nauk humanistycznych; teoretyk i historyk filmu; https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra%C5%BCyna_Stach%C3%B3wna Wiesław Godzic (01.08.1953 - ?) - filmoznawca; medioznawca ; socjolog; profesor nauk humanistycznych; wykładowca akademicki; https://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Godzic Wojciech Michera - (1958 - ?) - doktor nauk humanistycznych; kulturoznawca; adiunkt w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się teorią obrazu, filmu, narracji Ludwik Stomma (22.03.1950 - ?) - antropolog kultury; etnolog; doktor habilitowany nauk humanistycznych; nauczyciel akademicki; publicysta tygodników „Polityka” i „Przegląd”; https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Stomma Czesław Robotycki (02.11.1944 - 19.01.2014) - etnolog; antropolog kulturowy; wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim; profesor nauk humanistycznych; https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Robotycki Wiesław Szpilka - etnolog; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzej Muszyński - absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze specjalnością filmoznawstwo Danuta Ulicka (08.06.1956 - ?) - literaturoznawczyni; specjalistka w zakresie teorii literatury i poetyki; kierowniczka Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowczyni w Kolegium MISH UW, Collegium Artes Liberales UW i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; https://pl.wikipedia.org/wiki/Danuta_Ulicka Ireneusz Grin - absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim Monika Sznajderman (19.11.1959 - ?) - dokotr nauk humanistycznych; antropolg kultury; stopień doktora otrzymała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; zajmuje się antropologią współczesności (zwłaszcza problemami popularnej kultury audiowizualnej) i formami współczesnej wyobraźni religijnej; prowadzi Wydawnictwo Czarne; jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa zajmującego się dziećmi z byłych PGR-ów w Beskidzie Niskim ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Monika_Sznajderman Andrzej Stasiuk (25.09.1960 - ?) - prozaik; poeta; dramaturg; eseista; publicysta ;wydawc; laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Literackiej „Nike” i Nagrody Literackiej Gdynia; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Stasiuk

1994
książka

Dorota Gut; absolwentka Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskigo w Krakowie

1999
artykuł

Dariusz Czaja (ur. 13 listopada 1961 r.); antropolog kulturowy; dr. hab. (od 2007 roku); adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Kultury Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim; Członek redakcji kwartalnika "Polska Sztuka Ludowa – Konteksty"; Eseista, recenzent muzyczny; Za zbiór esejów "Gdzieś dalej, gdzie indziej" nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2011.; Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Czaja

1994
artykuł

"Adam Leszczyński (26.11.1975 - ?) - polski historyk; dziennikarz; publicysta; doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii; adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN; członek zespołu ""Krytyki Politycznej""; stały współpracownik ""Gazety Wyborczej""; https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Leszczy%C5%84ski;"

2000
książka

dr Marcin Hermanowski (1973) - doktorat bronił na Wydziale Historycznym, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowe jUniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; pracownik Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych (pełnomocnik rektora ds. strategii i rozwoju);

2010
praca doktorska

Mieczysław Pochwicki - w 1969 roku obronił na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UAM pracę doktorską pod tytułem "Procesy oraz tendencje zmian struktury społecznej i agrarnej w rejonie uprzemysławianym: studium na przykładzie powiatu konińskiego, napisaną pod kierunkiem prof. Władysława Markiewicza; http://wiki.isns.uw.edu.pl/Poznań_-_Markiewicz_Władysław_-_publikacje

1978
książka

dr Tomasz Przybyła - adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pracuje w Zakładzie Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej

2010
praca doktorska

Justyna Kramarczyk; Studentka socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2012 roku.

2012
transkrypcja wywiadu

Justyna Kramarczyk; Studentka socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2012 roku.

2012
praca magisterska

Katarzyna Orszulak-Dudkowska (?-?) adiunkt w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej; zastępca dyrektora IEiAK UŁ ds. dydaktycznych; http://www.etnologia.uni.lodz.pl/instytut/pracownicy/k-orszulak-dudkowska/

1999
praca magisterska

Krzysztof Podemski (ur. 1953 w Olsztynie) - socjolog, dr habilitowany, profesor UAM.; W latach 2005-08 dyrektor Instytutu Socjologii UAM.; Zainteresowania naukowe: socjologia podróży i turystyki, analiza dyskursu prasowego, nierówności społeczne i badania społeczności poznańskiej; Link do biogramu: http://www.poznan.pl/mim/turystyka/krzysztof-podemski,doc,1017,28625/krzysztof-podemski,67093.html

1977
praca magisterska

"Gałuszka Mieczysław; Prof. dr hab. n. hum.; socjolog; bioetyk; kierownik Katedry Nauk Humanistycznych oraz Zakładu Socjologii;prodziekan ds. kierunków humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; http://cybra.lodz.pl/Content/6839/388_Kronikarz_R10.pdf"

artykuł

Mieczysław Gałuszka - Prof. dr hab. n. hum.; socjologia; bioetyka; kierownik Katedry Nauk Humanistycznych; oraz Zakładu Socjologii; prodziekan ds. kierunków humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; http://cybra.lodz.pl/Content/6839/388_Kronikarz_R10.pdf

1993
artykuł

This page uses 'cookies'. More information