Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [Abstract = "Praca magisterska miała na celu identyfikację praktyk związanych ze sposobami użytkowania telefonów komórkowych, traktowanych zarówno jako media komunikacyjne, jak i jako przedmioty, obiekty materialne. Autorka prowadzi w pracy szerokie rozważania na temat kategorii praktyk oraz na temat społecznych statusów obiektów materialnych, w tym telefonu komórkowego. Jakościowe badania terenowe, zrealizowane przy użyciu obserwacji oraz wywiadów pogłębionych, dotyczyły zarówno sposobów wykorzystywania telefonu komórkowego, nowych doświadczeń czasu i przestrzeni, które wytwarza to urządzenie, jak też takich aspektów, jak obyczaje związane ze stosowaniem tego rodzaju urządzeń."]

Number of results: 2

items per page

Justyna Kramarczyk; Studentka socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2012 roku.

2012
transkrypcja wywiadu

Justyna Kramarczyk; Studentka socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2012 roku.

2012
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information