Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [Abstract = "Praca magisterska jest próbą odpowiedzi na pytanie o specyfikę kultury kulinarnej w PRL\-u, a dokładniej o to, w jaki sposób była ona konstruowana przez komunistyczne władze oraz jak do nowych obyczajów kulinarnych adaptowały się osoby żyjące w interesującym autora okresie. Autor odpowiada na te pytania posługując się zarówno koncepcjami teoretycznymi z zakresu antropologii jedzenia, jak i prowadząc badania empiryczne. Te ostatnie opierają się na analizie materiałów zastanych\- są to dzieła literackie oraz książki kucharskie z okresu PRL\-u, a także na wywiadach pogłębionych przeprowadzonych z kobietami żyjącymi w okresie PRLu, a mieszkającymi dziś zarówno na wsi, jak i w miastach."]

Number of results: 1

Items per page:

Grzegorz Piotrowski, student etnologii na UAM w Poznaniu. Studia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu ukończył w 2005 roku. Obecnie pracownik naukowy School of Social Sciences Södertörn University w Sztokholmie

2005
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information