Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [Abstract = "Praca dotyczy analizy sklepów z odzieżą używaną, jako miejsc zachodzenia procesów alternatywnej konsumpcji. Badania etnograficzne zostały zrealizowane w XXX. Analiza obejmuje towar oferowany w sklepach z używaną odzieżą, jego pochodzenie, specyfikę, znaczenia, możliwości wykorzystania w różnych celach i z różnych perspektyw – od indywidualnej, po grupową. Praca zawiera także opis roli tych sklepów w kontekście społeczności lokalnych, szczególnie relacji tworzących się między uczestnikami wymiany. Rozważania dotyczą zaobserwowanego modelu konsumpcji i jego społecznych aspektów, w szczególności działań sprawczych i tożsamości kulturowej uczestników."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information