Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [Abstract = "Celem pracy było zbadanie sposobu zmieniania się funkcji fotografii amatorów z funkcji komunikacyjnej na ekspresyjną. Jej treści można podzielić na trzy główne części. W pierwszej z nich autorka prezentuje stan literatury przedmiotu i dokonuje wyjaśnień teoretycznych i metodologicznych, a także opisuje stan rynku fotograficznego w ówczesnym województwie poznańskim. W drugiej części pracy znajduje się analiza zgromadzonych negatywów w oparciu o stworzoną na potrzeby pracy klasyfikację \(obejmowała ona np. negatywy przedstawiające człowieka\/ przyrodę\/ budynki\; osoby znajome\/ nieznajome\; ze zbliżeniem\/ bez zbliżenia itd.\). Trzecia część pracy została poświęcona na analizę grupy fotoamatorów w oparciu o dane demograficzne \(płeć, wiek, wykształcenie\), ich motywacje i zainteresowania oraz zaprezentowanie różnych funkcji, które pełniły dla nich zrobione fotografie. Zrealizowane badania uwzględniały analizę danych zastanych i odpowiedzi z wywiadów kwestionariuszowych oraz obserwację."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information