Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for: [Abstract = "Autorka artykułem stara się wypełnić lukę w poznańskiej refleksji nad życiem codziennym okresu zaboru pruskiego. Tekst stanowi rodzaj opracowania biograficznego Wilhelma Augusta Dittricha, które konstruowane jest w oparciu o jego pamiętnik z przełomu XIX i XX w. Autor pamiętnika, będącego podstawą dla niniejszego artykułu, wiele uwagi poświęcał życiu codziennemu w Poznaniu. Artykuł składa się z dwóch części\: część pierwsza skupia się na życiu Wilhelma Augusta do czasu ukończenia gimnazjum, część druga natomiast na okresie od wybuchu wojny do ukończenia studiów i migracji na Śląsk."]

Number of results: 1

Items per page:

AgnieszkaSzczepaniak-Kroll; doktor; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych;

2003
artykuł

This page uses 'cookies'. More information