Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for: [Abstract = "Autor skupia się w tekście na relacji wczasów oraz kultury masowej. Wczasy rozumiane są przez Autora, jako czas wolny \(w odróżnieniu od wąskiego sensu „urlopów w miejscowościach wypoczynkowych” rozpowszechnionego po II Wojnie Światowej\). Artykuł składa się z 4 części\: pierwszej, w której dokonane zostało zarysowanie teoretycznego tła rozważań\; drugiej, w której Autor opisuje „stan wczasów w Polsce”, zwracając uwagę na typologie wczasów oraz główne aktywności podczas wczasów podejmowane\; trzeciej opisującej rolę mass mediów w kreowaniu postaw dotyczących czasu wolnego\; czwartej, stanowiącej podsumowanie oraz zawierającej główne wnioski z analizy."]

Number of results: 1

Items per page:

Aleksander Kamiński (ur. 28 stycznia 1903 w Warszawie, zm. 15 marca 1978 tamże); pedagog; wychowawca; profesor nauk humanistycznych; współtwórca metodyki zuchowej; instruktor harcerski; harcmistrz; żołnierz Armii Krajowej; oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów; przewodniczący Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kami%C5%84ski

1964
artykuł

This page uses 'cookies'. More information