Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for: [Abstract = "Artykuł poświęcony jest refleksji autora na temat przestrzeni domowej, którą rozpatruje poprzez szereg koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, szczególne miejsce poświęcając durkheimowskiemu \"życiu poważnemu\". W publikacji wyróżnić można trzy części. Pierwsza ma charakter wprowadzający i przybliża czytelnikowi pojęcie rytuału, wskazując na przykłady występujące we współczesnych domostwach. Część druga opisuje różne płaszczyzny, w jakich realizuje się rytuał w miejscu zamieszkania\: relacje z domownikami i \"obcymi\", sposoby zamieszkania, organizacja otoczenia, funkcje poszczególnych elementów architektonicznych i wyposażenia wnętrz \(np. okien\). W kolejnej części Autor prezentuje pojęcie rytualności, które wyjaśnia odwołując się do \"strumieniowego\" charakteru świadomości uwzorowania działań, autokomunikacji \(i roli przedmiotów w jej uruchamianiu\), autokreacji."]

Number of results: 1

Items per page:

Janusz Barański (ur. 1 grudnia 1960 w Wieluniu) - antropolog kulturowy.; Adiunkt w Zakładzie Historii Idei Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim; Autor prac z zakresu mitologii słowiańskiej (kosmogonii słowiańskiej), metodologii nauki, retoryki słowa publicznego (języku polityki, reklamie), teorii kultury; Obecne jego zainteresowania pozostają w zakresie tzw. studiów kulturowych; Tłumacz prac z dziedziny etnologii, komunikacji społecznej, studiów kulturowych; Członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Cultura Wydawnictwa UJ; 17 lutego 2011 r. odznaczony został Medalem „Niezłomnym w słowie”; Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Bara%C5%84ski

2010
artykuł

This page uses 'cookies'. More information