Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [Abstract = "„Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny. Wyjaśnione zostają w nim kluczowe dla niniejszej pracy pojęcia\: kultury i podkultury. \(…\) W rozdziale drugim opisane zostają początki podkultury hip\-hopowej. \(…\) W rozdziale trzecim omówione zostają poszczególne, najważniejsze elementy, które składają się na podkulturę hip\-hopową. \(…\) autorka dokonuje opisu również ważnych dla podkultury, jak muzyka i teksty, elementów ją tworzących, czyli graffiti i breakdance. \(…\) Rozdział czwarty zawiera prezentację wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży. \(…\) autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego młodzi ludzie wybierają podkulturę hip\-hopową, czym się przy tym wyborze kierują, a także jakie elementy podkultury są dla nich najciekawsze i im najbliższe \(…\), skupia się na wyjaśnieniu kwestii komercjalizacji obecnej w hip\-hopie, \(…\) a także różnicy między hip\-hopowcami a blokersami. Koniec rozdziału poświęcony jest opisowi i przybliżeniu schematu koncertów hip\-hopowych”, s. 2\-5"]

Number of results: 1

items per page

Milena Brózda (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2006 roku.

2006
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information