Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [Abstract = "„Niniejsza praca jest zarówno opowieścią o świecie mojego taty, jak i opowieścią o moim – tym zwyczajnie ludzkim i tym antropologicznym – postrzeganiu tego świata. Rozdział pierwszy dotyczy metodologicznej strony moich doświadczeń zdobytych podczas bywania na ulicy X. W rozdziale drugim ulica X posłuży mi jako przykład miejsca ubogiego, zamieszkanego w większości przez ludzi wykluczonych, co oznacza, że wykorzystałam typowe dla niej zachowania z życia codziennego do rozważań dotyczących zagadnienia ubóstwa we współczesnym świecie, próbując prześledzić zmiany, jakie zaszły w traktowaniu ludzi ubogich oraz w przypisywaniu im konkretnej roli społecznej. \(…\) W rozdziale czwartym zaprezentuję moją wizję ulicy X widzianej przez pryzmat pojęcia „heterotropii” \(…\). Ostatni rozdział \(…\) będzie subiektywnym zapisem moich osobistych doświadczeń nagromadzonych w czasie wieloletniego wizytowania świata mojego taty. \(…\) Te relacje z X przybiorą tam formę zbioru reportaży” s. 3"]

Number of results: 1

items per page

Karolina Tatarzyńska studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Studia ukończyła w 2011 r.

2011
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information