Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Publication date
 • Creation date
 • Access rights
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [Tags = "antropologia religii"]

Number of results: 34

items per page

Magdalena Jagiełło; absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2002
artykuł

Wanda Musialik (ur. 15 marca 1957 we Wrocławiu); Od 1979 roku pracuje w Instytucie Śląskim Instytucie Naukowo – Badawczym w Opolu, początkowo w Zakładzie Oświaty i Wychowania, następnie w Zakładzie Historii; W 1987 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim; W 2000 roku przeprowadziła przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Opolskim; Od 2002 pracuje na Politechnice Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Katedrze Ergonomii i Socjologii Produkcji, od 2008 roku – w Katedrze Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego;Specjalizuje się w historii społecznej, historii Kościoła na Górnym Śląsku oraz biografistyce. Współpracuje m.in. z periodykami „Studia Śląskie”, „Zaranie Śląskie”; Od 2000 roku jest członkiem Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN przy Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; W latach 1999-2008 była konsultantem metodologicznym roboczego zespołu śląskich historyczek zakonów żeńskich; W latach 2005-2008 - członek Senatu Politechniki Opolskiej, od 2007 roku także - Rady Naukowej PIN Instytutu Śląskiego w Opolu; Należy do Stowarzyszenia Instytut Śląski w Opolu, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; Link do strony: http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Musialik_Wanda

1999
artykuł

Irena Bukowska-Floreńska; Etnolog i antropolog kulturowy; Kieruje Instytutem Etnologii i Folklorystyki oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim

1999
artykuł

Hubert Czachowski (ur. 1964) - etnolog, szef Działu Folkloru Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskij-Prufferowej w Toruniu; Autor wielu wystaw i artykułów poświęconych religijności ludowej, magii, obrzędom i obyczajom wiejskim; Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego pisma „Ikonosfera. Studia z socjologii i antropologii obrazu”; Zainteresowania naukowe: antropologia religii, miasta i sztuki, antropologia wizualna.

1999
artykuł

Grzegorz Odoj - adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań kultury Współczesnej; W 1992 roku ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie, pisząc pracę dyplomową pt. "Komizm jako wyznacznik wspólnoty kulturowej. Wskazanie cech i zależności w oparciu o twórczość Edwarda Redlińskiego"; W latach 1996-2003 był asystentem w Zakładzie Etnologii UŚ, odbywając jednocześnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach; Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy "Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Przypadek Sławkowa"; Od 2003 r. pełni obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego ds. dydaktycznych; Jest członkiem Rady Wydawniczej Rocznika Naukowego Muzeum w Żorach „Ludzie i Kultury”, sekretarzem redakcji naukowej serii wydawniczej „Nurty i meandry kultury”, członkiem zespołu redakcyjnego serii wydawniczej „Tu żyję, tu mieszkam”; Należy do Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta; Zasadniczy nurt jego zainteresowań to antropologia miasta, współczesne zjawiska społeczno-kulturowe (zwłaszcza problematyka przemian deindustrializacyjnych, społeczna świadomość postprzemysłowych zbiorowości miejskich Górnego Śląska i kultura konsumpcyjna), tożsamość kulturowa społeczności lokalnych oraz edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa; Link do strony: beta.weinoe.us.edu.pl/content/instytut-etnologii-i-antropologii-kulturowej/grzegorz-odoj

1999
artykuł

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
praca magisterska

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
praca magisterska

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
notatka terenowa

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

2001
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information