Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Creation or Publication date
 • Publication date
 • Creation date
 • Access rights
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [Language = "Polski"]

Number of results: 991

items per page

Magdalena Mostowska; dr; Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego; Uniwersytet Warszawski; http://www.wgsr.uw.edu.pl/pracownicy/osoba/Mostowska_Magdalena

2009
artykuł

Karolina J. Dudek; Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii; absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN; studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW; zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej; etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Konsultant i menedżer; http://karolinadudek.eu/cv/

2009
artykuł

Tatiana Wróblewska; Krzysztof Wróblewski;

1984
artykuł

Piotr Bohdziewicz; Profesor w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UŁ; Autor około 70 publikacji naukowych, głównie z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacjach; Od 2001 r. audytor regularnie działający w ramach ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie; oraz współautor corocznego analitycznego raportu ukazującego się po każdej edycji konkursu; Promotor wielu prac licencjackich oraz magisterskich; http://www.kpips.uni.lodz.pl/pracownicy-naukowi/dr-hab-piotr-bohdziewicz-prof-nadzw-ul/

1984
artykuł

Wojciech Pawlik; dr hab. prof. UW; Socjolog; kierownik Katedry Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; W obecnej kadencji pełni funkcję Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW; w latach 2008-2012 był Dyrektorem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych; w latach 2002-2008 – Prodziekanem ds. studenckich; http://www.isns.uw.edu.pl/index.php?isns=o-instytucie-pracownicy-pawlik

1983
artykuł

* Andrzej Siciński (ur. 20 maja 1924 w Warszawie, zm. 26 września 2006); Instytut Filozofii i Socjologii PAN; socjolog; minister kultury i sztuki; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Sici%C5%84ski

1983
artykuł

Jerzy Skrzypek; Elżbieta Weremowicz; Centrum Badań Problemów Młodzieży Zarządu Głównego ZSMP

1983
artykuł

ElżbietaTarkowska (ur. 11 lipca 1944, zm. 3 marca 2016 w Warszawie); Instytut Filozofii i Soscjologii PAN; polska socjolog; Specjalistka w zakresie socjologii ubóstwa, socjologii i antropologii czasu, francuskiej szkoły socjologicznej oraz socjologii kultury; https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Tarkowska

1987
artykuł

* ElżbietaTarkowska (ur. 11 lipca 1944, zm. 3 marca 2016 w Warszawie); Instytut Filozofii i Soscjologii PAN; polska socjolog; Specjalistka w zakresie socjologii ubóstwa, socjologii i antropologii czasu, francuskiej szkoły socjologicznej oraz socjologii kultury; https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Tarkowska

1985
artykuł

Andrzej Siciński (ur. 20 maja 1924 w Warszawie, zm. 26 września 2006); Instytut Filozofii i Socjologii PAN; socjolog; minister kultury i sztuki; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Sici%C5%84ski

1985
artykuł

Maria Misztal-Cole; socjolog; wykładowca w State University of New York w Stony Brook; visiting scholar w Nuffield College w Oxfordzie; wykładała także na innych uczelniach amerykańskich oraz europejskich i australijskich; doktorat i habilitacje uzyskała w Instytucie Socjologii UW; Laureatka nagród za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne, autorka wielu prac publikowanych zarówno po polsku, jak i po angielsku;

1985
artykuł

Piotr Łukasiewicz; absolwent socjologii UW (1978); doktor socjologii (1986, IFiS PAN, promotor Andrzej Siciński); do 1992r. związany z Zakładem Badań nad Stylami Życia IFiS PAN; Autor książek, m.in.: Pogłoska i dowcip polityczny w PRL: próba analizy socjologicznej; Porządek społeczny w potocznych wyobrażeniach i przekazach: (spojrzenie na społeczeństwo polskie); Kierownik resortu kultury i sztuki w rządzie Hanny Suchockiej; członek Zarządu Głównego PTS (1988–1992), redaktor niezależnego kwartalnika „Krytyka” (1979–1992). Obecnie Brand Planning Director w zespole Obsidian w MillwardBrown SMG/KRC. W latach 1994–2008 dyrektor strategii w międzynarodowej agencji reklamowej McCann Erickson. Pracował nad strategiami komunikacyjnymi dla wielu marek polskich i międzynarodowych;

1985
artykuł

Zdzisław Kłosowski; działacz społeczny; Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie

1985
artykuł

Ewa Jaźwińska-Motylska; socjolog; doktor nauk humanistycznych; wieloletni pracownik akademicki Uniwersytetu Warszawskiego: Instytutu Socjologii i Ośrodka Badań nad Migracjami; przez wiele lat specjalizowała się w badaniach struktury i ruchliwości społecznej; od ponad 20 lat zajmuje się badaniami migracji międzynarodowych a także metodologią badań ilościowych i badaniami społeczności lokalnych.

1985
artykuł

Piotr Gliński (ur. 1954 w Warszawie); Instytucie Filozofii i Socjologii PAN; https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Gli%C5%84ski

1985
artykuł

Maria Teleman; Stanisław Elceser; Czesław Dziekan; Tomasz Rudnicki; Maria Łyszkowicz;

1984
artykuł

Anna Zadrożyńska (ur. 31 maja 1938 w Warszawie, zm. 30 marca 2014); etnolog; prof. w IEiAK UW; https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Zadro%C5%BCy%C5%84ska;

1996
artykuł

Leszek Dzięgiel (ur. 15 września 1931 w Mysłowicach, zm. 19 kwietnia 2005 w Krakowie); prof. dr hab.; etnolog; orientalista; https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Dzi%C4%99giel

1996
artykuł

Zofia Szromba-Rysowa

1984
artykuł

Jan Górecki (Urodził się 18.08.1934 roku we wsi Kłopoczyn Nowy, pow. Rawa Mazowiecka); W pracy naukowo-badawczej zajmował się w szczególności następującymi problemami: ekonomika i organizacja gospodarstw rodzinnych, zarządzanie gospodarstwami rolniczymi, zagadnieniem czynnika ludzkiego w rolnictwie oraz międzynarodowymi badaniami porównawczymi w zakresie ekonomiki, polityki rolnej oraz kształceniem; http://www.sggw.pl/o-nas/poczet-rektorow-sggw/jan-gorecki/

1965
artykuł

Aleksander Kamiński (ur. 28 stycznia 1903 w Warszawie, zm. 15 marca 1978 tamże); pedagog; wychowawca; profesor nauk humanistycznych; współtwórca metodyki zuchowej; instruktor harcerski; harcmistrz; żołnierz Armii Krajowej; oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów; przewodniczący Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kami%C5%84ski

1964
artykuł

Wanda Czeczerda (ur. 17.12.1918 w Warszawie, zm. 21.04.2009); Medyk w Powstaniu Warszawskim;

1963
artykuł

Kamila Baraniecka; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności;

2008
artykuł

Andrzej Woźniak; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk;

2004
artykuł

This page uses 'cookies'. More information