Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for:

Number of results: 1

items per page

Jerzy Kochanowski (1960- ?) - profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2000-2005 pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie; w 2007 roku był profesorem gościnnym uniwersytetu w Moguncji; członek redakcji "Przeglądu Historycznego"; zajmuje się historią społeczną PRL-u, stosunkami polsko-niemieckimi, dziejami przymusowych migracji XX w.

2010
książka

This page uses 'cookies'. More information