polski   English  
 

Archiwum Badań Nad Życiem Codziennym

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Subject and keywords = 1. Czym charakteryzuje się społeczeństwo i kultura konsumpcyjna\?; 2. Czym jest opisywany przez Z. Baumana syndrom konsumpcyjny\?; 3. Jakie znaczenie ma kategoria \"orientacja konsumpcyjna\" w badaniach młodzieży i wczesnej dorosłości\?; 4. Czym charakteryzowali się uczestnicy badania panelowego\?; 5. Jakie jest nasilenie i trwałość orientacji konsumpcyjnej wśród badanych studentów\?; 6. Jaki jest stopień uwewnętrznienia przez studentów właściwości wyznaczających syndrom konsumpcyjny\?; 7. Jaki studenci oceniają adekwatność zaproponowanego przez Z. Baumana opisu współczesnego człowieka jako modelowego konsumenta\?; 8.W jakim stopniu ukształtowały się poszczególne kompotenty struktury orientacji konsumpcyjnej badanych studentów\?; 9. Jakie czynniki mają wpływ na ukształtowanie orientacji konsumpcyjnej wśród badanych studentów\?; 10. W jakim stopniu na podstawie zgromadzonych danych można potwierdzić lub sfalsyfikować koncepcję syndromu konsumpcyjnego Z. Baumana\?