polski   English  
 

Archiwum Badań Nad Życiem Codziennym

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Subject and keywords = \"1. Jakie stereotypy na temat jedynaków aktualnie funkcjonują\?; 2. Czy stereotypy na temat jedynaków znajdują odzwierciedlenie w ich życiu\?; 3. W jaki sposób stereotypy wpływają na życie jedynaków\?; 4. Jak jedynacy funkcjonują w rzeczywistości świata rodziny\?; 5. Czy i w jaki sposób jedynacy w dorosłym życiu próbują zrekompensować sobie brak rodzeństwa\?; 6. Jak jedynacy funkcjonują w rzeczywistości świata związków uczuciowych\?; 7. Dlaczego jedynakom trudniej funkcjonować w związkach uczuciowych\?; 8. W jaki sposób silne więzi jedynaka z rodzicami wpływają na jego związki uczuciowe\?; 9. Jak jedynacy funkcjonują w rzeczywistości świata przyjaciół i znajomych\?; 10. Czy i dlaczego jedynacy mają większe potrzeby prospołeczne\?; 11. Czy i dlaczego jedynakom trudniej nawiązywać kontakty społeczne\?; 12. Jak jedynacy funkcjonują w rzeczywistości świata pracy i kariery\?; 13. Dlaczego jedynacy są nadmiernie ambitni w pracy\?; 14. Jaki jest obraz własny jedynaka\?; 15. Czy i w jakim zakresie obraz własny jedynaka przyczynia się do utrwalania funkcjonujących stereotypów\?;16. Czy i w jakim zakresie jedynacy lepiej wykorzystują kapitał społeczny i symboliczny\?\"