polski   English  
 

Archiwum Badań Nad Życiem Codziennym

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Subject and keywords = "1. Powody wyboru Szczecina jako miejsca zamieszkania w 1945 r.; 2. Wydarzenia z 1945 r. w Szczecinie w pamięci mieszkańców; 3. Stosunki między ludźmi w Szczecinie w pierwszych latach po wojnie (1945-50); 4. Wydarzenia w historii Szczecina (1124-1973) oczami jego mieszkańców; 5. Opinie mieszkańców Szczecina o sobie samych jako społeczności."