polski   English  
 

Archiwum Badań Nad Życiem Codziennym

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Subject and keywords = "1. Czy dziewczęta na przełomie pierwszej i drugiej fazy adolescencji z nienormatywnym BMI ujawniaja tendencję do ujmowania swej nieprawidłowej masy ciała w kategoriach choroby i czym reprezentuje się ta kategoria poznawcza? 2. Czy nienormatywna masa ciała dziewcząt pozostających w chwili badania na przełomie pierwszego i drugiego stadium adolescencji ogranicza konstruowanie wizji przyszłości i planowanie swych przyszłych aktywności? (s. 139)"