Object structure

Title:

Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla "Nowej Wsi"). Pamiętnik Zbigniewa P.

Title execution:

Mój dzień powszedni

ResearchProjectTitle:

Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla <<Nowej Wsi>>)

NumberOfPages:

43

Creator:

Jan Bijak (1929-2014), ur. W Łagiszy; polski dziennikarz, wieloletni redaktor naczelny tygodnika "Polityka"; redaktor czasopisma "Nowa Wieś"; https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bijak

Subject and Keywords:

pamiętnik ; lata 60. XX w. ; nauczyciele ; wieś ; radzenie sobie ; administracja ; władze ludowe ; niedobór

Temporal coverage:

Polska ; powiat Radzyń Podlaski

Spatial coverage:

1962-1964

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia wsi

SocialCategories:

nauczyciele wiejscy ; mieszańcy wsi ; urzędnicy

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Tekst jest pamiętnikiem, pisanym w latach 60. XX wieku, najprawdopodobniej dla czasopisma Nowa Wieś. Autor pamiętnika jest wiejskim nauczycielem. Pamiętnik opisuje sytuację przeniesienia autora do zaniedbanej wiejskiej szkoły. Tekst opisuje problemy (logistyczne, formalne, związane z niedoborem zasobów i nastawieniem urzędników i mieszkańców) związane z doprowadzeniem szkoły do stanu umożliwiającego prowadzenie lekcji i normalnego funkcjonowania.

Object type:

pamiętnik

Language:

polski

Relation:

Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 12 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Tadeusza R. ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 7 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 14 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 13 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 8 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Janiny G. ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Edwarda R. ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Zbigniewa P. ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 2 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka(dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Anny P. ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 9 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 1 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 11 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazmiery P. ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik "Mewy" ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 10 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 15 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 16 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 6 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 4 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 3 ; Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla “Nowej Wsi”). Pamiętnik Kazimiery N. 5

Is part of:

Pamiętniki z kolekcji Jana Bijaka (dla "Nowej Wsi")

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

10.12.1964

Creation date:

ca.05.2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Ośrodek KARTA

Additional information:

"Ośrodek KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa; ok@karta.org.pl; tel.: (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61; szary zeszyt zapisany piórem"

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Materiały nadesłane na konkurs pamiętnikarski ogłoszony w czasopiśmie „Nowa Wieś”.