Title:

Stereotypowe i propagandowe przesłanki asymilacji Żydów w Polsce Ludowej

NumberOfPages:

90+4

Creator:

Krzysztof Podemski (ur. 1953 w Olsztynie) - socjolog, dr habilitowany, profesor UAM.; W latach 2005-08 dyrektor Instytutu Socjologii UAM.; Zainteresowania naukowe: socjologia podróży i turystyki, analiza dyskursu prasowego, nierówności społeczne i badania społeczności poznańskiej; Link do biogramu: http://www.poznan.pl/mim/turystyka/krzysztof-podemski,doc,1017,28625/krzysztof-podemski,67093.html

Subject and Keywords:

Żydzi ; emigracja ; mniejszość narodowa ; PRL ; stereotyp ; przysłowia ; prasa ; władza ; asymilacja Żydów ; propaganda

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

1945-1975

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia

ResearchProblems:

W jakim stopniu tradycyjny stereotyp Żyda w świadomości społeczeństwa polskiego i treści dotyczące Żydów we współczesnej prasie polskiej mogły być czynnikami sprzyjającymi asymilacji.

SocialCategories:

polscy Żydzi

ResearchFields:

praktyki medialne

Abstract:

"Praca magisterska poświęcona jest zagadnieniu stereotypowych i propagandowych przesłanek asymilacji Żydów w Polsce Ludowej. Składa się z trzech części. Pierwsza zawiera analizę danych na temat historii, asymilacji i sytuacji polskich Żydów od czasu rozbiorów do okresu PRL. Druga przedstawia analizę przysłów i stereotypów dotyczących przedstawicieli przedmiotowej grupy mniejszościowej zaś trzecia kreowany w prasie obraz Żyda oraz zagadnienie relacji pomiędzy propagandą a możliwościami asymilacyjnymi.Wnioski zawarte w pracy zostały sformułowane na podstawie ilościowej i jakościowej analizy funkcjonujących w polskiej kulturze przysłów o Żydach oraz analizy przekazów w prasie dotyczących polskich Żydów w latach 1945-1975."

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. Rozdział pierwszy Dzieje Żydów w Polsce; 2.1 Kierunki i okresy emigracji Żydów do Polski; 2.2 Żydzi jako grupa mniejszościowa 2.3 Sytuacja Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie; 2.4 Żydzi w PRL; 3. Rozdział drugi Stereotyp Żyda w Przysłowiach; 3.1 Stereotyp a przysłowia; 3.2 Ilościowa i jakościowa analiza przysłów o Żydach; 3.3 Stereotyp Żyda w przysłowiach a podłoże antagonizmu polsko-żydowskiego; 3.4 Rozwój stereotypu Żyda w przysłowiach; 3.5 Tradycyjny stereotyp Żyda a możliwości asymilacji żydowskiej mniejszości narodowej w PRL; 3.6 Aktualny stereotyp Żyda; 3.7 Czy stereotyp Żyda był prawdziwy?; 3.8 Prawdziwość stereotypu Żyda a możliwości asymilacji żydowskiej mniejszości narodowej; 4. Rozdział trzeci Zagadnienia dotyczące Żydów w pasie polskiej w latach 1945-75; 4.1 Opis metody; 4.2 Zmiany częstotliwości występowania wypowiedzi prasowych dotyczących Żydów; 4.3 Analiza formalna; 4.4 Analiza merytoryczna; 4.5 Analiza merytoryczna wypowiedzi prasowych dotyczących Żydów w PRL; 4.6 Obraz Żyda w prasie polskiej; 4.7 Propaganda a możliwości asymilacji żydowskiej mniejszości narodowej w PRL; 5. Zakończenie; 6. Przypisy; 7. Bibliografia

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

1977

Creation date:

23.‎05.‎2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

In archives:

Archiwum IS UAM, 2 rząd regałów, regały od drzwi, 1 regał od ściany, 3 półka od góry

Additional information:

3 kupka od ściany czarna owijka; nr na IV str. okładki: 297; promotor: K. Kwaśniewski

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1977

Area Range of document creation:

Poznań

ResearchInfo:

Wnioski zawarte w pracy zostały sformułowane na podstawie ilościowej i jakościowej analizy funkcjonujących w polskiej kulturze przysłów o Żydach oraz analizy przekazów w prasie dotyczących polskich Żydów w latach 1945-1975.