Title:

"Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce"

NumberOfPages:

401

Creator:

Andrzej Siciński (20.05.1924 -26.09.2006) - socjolog; w latach 1991–1992 minister kultury i sztuki; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Sici%C5%84ski

Contributor:

Eugenia Jagiełło - Łysiowa (1923 - 20.08.2012) - socjolog; długoletni pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk; kierownik Grupy Problemowej Badania Kultuty Wsi; Marcin Czerwiński (26.03.1924 - 06.01.200) - socjolog; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego;profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii oraz Instytucie Sztuki PAN; https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Czerwi%C5%84ski_(socjolog); Aldona Jawłowska (08.12.1934 - 15.05.2010) - profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych; absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego (1959); doktoryzowała się w 1968; od 1976 była pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; https://pl.wikipedia.org/wiki/Aldona_Jaw%C5%82owska; Edmund Mokrzycki (06.01.1937 - 04.08.2001) - socjolog; profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie; zajmował się filozofią nauki i metodologią; Andrzej Rażniewski - socjolog;

Subject and Keywords:

styl życia ; ludność wiejska ; ludność miejska ; struktura społeczna ; patologia społeczna ; sposób bycia

Temporal coverage:

Polska

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia zróżnicowań społecznych

ResearchProblems:

Jakie zjawiska są charakterystyczne dla określonego stylu życia?; Jak osoby prezentujące określony styl życia gospodarują czasem?; Jak osoby prezentujące określony styl życia odnoszą się do kategorii pracy?; Jaką pracę wybierają?; Poziom, charakter oraz wzory konsumpcji reprezentowane przez osoby prezentujące określony styl życia; Stosunek do zdrowia i higieny osób prezentujących określony styl życia; Jak zaspokajane są potrzeby estetyczne oraz intelektualne osób prezentujących określony styl życia?; Przemiany stylów życia we współczesnej Polsce

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Książka dotyczy kategorii pojęciowej „stylów życia” i obejmowanego przez nią zakresu zjawisk. Autorzy decydują się na wprowadzenie terminu „styl życia” jako kategorii badawczej. Próbują przedstawić w nowym świetle pewne aspekty zróżnicowania i przemian społeczeństwa polskiego. Ukazują styl życia jako odnoszący się raczej do grup, zbiorowości niż do jednostek, jedynie na końcu zaznaczając wzrost znaczenia jednostkowego stylu życia. Interesujących charakterystyk określonych stylów życia autorzy poszukują w gospodarowaniu czasem wolnym, pracy, stosunku do zdrowia i higieny, sposobach zaspokajania potrzeb intelektualnych i estetycznych. Poza samymi zachowaniami badaczy interesuje także stosunek do wartości, których akceptacja przejawia się w owych zachowaniach. Autorzy wykorzystują w badaniach przede wszystkim analizy jakościowe źródeł zastanych. Korzystają zarówno z wyników badań ankietowych, studiów monograficznych, jak i materiałów autobiograficznych.

Table of contents:

Zawiera: Wprowadzenie; 1. Przemiany "sposobu życia" a elementy stylów życia; 2. Próby typologii stylów życia; 3. Warianty stylu życia; 4.Zakończenie;

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publication:

Warszawa

Object type:

książka

Signature:

BN 1.052.166

ISBN/ISSN:

brak

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Publication date:

1978

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml