Title:

"Współczesna polska religijność ludowa - zachowania, normy obyczajowe, praktyki obrzędowe"

Volume:

3

NumberOfPages:

14

Creator:

Irena Bukowska-Floreńska; Etnolog i antropolog kulturowy; Kieruje Instytutem Etnologii i Folklorystyki oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim

Subject and Keywords:

religijność ludowa ; obrzędy ; normy obyczajowe ; Polska ; kult świętych ; miejsca pątnicze ; sanktuaria ; wrota ; wieńce dożynkowe ; perygrynacja obrazu ; religijne zwyczaje ludowe ; kapliczki wnękowe ; zachowania magiczne ; obrzędowość rodzinna ; obyczaje odpustowe

Temporal coverage:

Polska

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia religii

ResearchProblems:

Współczesna religijność ludowa w Polsce - jej korzenie, formy, przejawy.

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

praktyki religijne i quasi-religijne

Abstract:

Artykuł przedstawia współcześnie występujące formy polskiej obrzędowości ludowej. Praca zawiera trzy części: pierwsza z nich prezentuje sposób rozumienia i kontekst użycia terminu "religijność ludowa", druga stanowi opis kultu osób boskich i świętych patronów, a także obrzędów, praktyk, przedmiotów i miejsc, które służą oddawaniu im czci. Trzecia skupia się nad dorocznym i rodzinnym charakterem zachowań związanych z religijnością szczególnie widocznym w życiu codziennym: przygotowaniami do najważniejszych w życiu Kościoła Katolickiego uroczystości Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, oraz do tych bardziej prywatnych takich jak śluby i pogrzeby. W części tej znajduje się również analiza elementów stroju, dekorowania domu i zachowań mających na celu manifestację przywiązania do religii. Autorka posłużyła się analizą danych zastanych materiałów związanych z polską religijnością ludową.

Publisher:

Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego

Place of publication:

Katowice

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 1213539 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0208-6336; ISSN 1506-5790

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Studia Etnologiczne i Antropologiczne

Publication date:

1999

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Analiza danych zastanych na temat polskiej religijności ludowej