polski   English  
 

Archiwum Badań Nad Życiem Codziennym

polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Archiwum Badań Nad Życiem Codziennym

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1. 

Group Publication 'Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce'; Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce; 370 - Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego); Agnieszka Kretek-Kamińska (Instytut Socjologii UŁ); Agnieszka Michalska-Żyła (Instytut Socjologii UŁ); Anna Śliwińska-Osiecka (Katedra Gospodarowania Zasobami Ludzkimi UMK); Arkadiusz Karwacki (Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu); Danuta Walczak-Duraj (Instytut Socjologii UŁ); Elżbieta Psyk-Piotrowska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego); Iza Desperak (Instytut Socjologii UŁ); Jolanta Lisek-Michalska (Instytut Socjologii UŁ); Justyna Przywojska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach); Katarzyna Hanke (Instytut Socjologii UŁ); Krzysztof Piątek (Instytut Socjologii UMK); Małgorzata Marks (Instytut Gospodarki Przestrzennej UŁ); Mirosław Grewiński (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); Monika Kwiecińska-Zdrenka (Instytut Socjologii UMK); Natalia Proń-Nowak (Instytut Socjologii UMK)

Add to bibliography

2. 

Edition "(Żyć) Na marginesie wielkiego miasta"; Formy ubóstwa i zagrożeń społecznych oraz ich przestrzenne rozmieszczenie w Łodzi; 270 - Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego); Elżbieta Tarkowska; Agnieszka Golczyńska-Grondas (1960-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego); Elżbieta Michałowska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego); Ireneusz Kulesza (Caritas Łódź); Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego); Joanna Skupowa (Uniwersytet Gdański); Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego); Kazimiera Wódz (Uniwersytet Śląski); Krzysztof Łęcki (Uniwersytet Śląski); Mariusz Czepczyński (Uniwersytet Gdański); Małgorzata Potoczna (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

Add to bibliography

5. 

>. Uwagi do antropologii znaczeń miejskich napisów"; 2; 4; 4 <-> Piort Kowalski (ur. 1952 r. w Brzegu, zm. 6 grudnia 2011 r. w Toruniu); profesor zwyczajny; wykładowca na Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wrocławskim (w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym). - Show publication content!" class="contentTrigger" rel="gal2" > Edition "<>. Uwagi do antropologii znaczeń miejskich napisów"; 2; 4; 4 - Piort Kowalski (ur. 1952 r. w Brzegu, zm. 6 grudnia 2011 r. w Toruniu); profesor zwyczajny; wykładowca na Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wrocławskim (w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym).

Add to bibliography

7. 

>; 385 <-> Jerzy Kochanowski (1960- ?) - profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2000-2005 pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie; w 2007 roku był profesorem gościnnym uniwersytetu w Moguncji; członek redakcji "Przeglądu Historycznego"; zajmuje się historią społeczną PRL-u, stosunkami polsko-niemieckimi, dziejami przymusowych migracji XX w. - Show publication content!" class="contentTrigger" rel="gal2" > Edition <>; 385 - Jerzy Kochanowski (1960- ?) - profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2000-2005 pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie; w 2007 roku był profesorem gościnnym uniwersytetu w Moguncji; członek redakcji "Przeglądu Historycznego"; zajmuje się historią społeczną PRL-u, stosunkami polsko-niemieckimi, dziejami przymusowych migracji XX w.

Add to bibliography

8. 

> - autentyczność i samorealizacja jako ważne narracje na temat domowej przestrzeni"; 56; 15 <-> Marta Skowrońska; doktor socjologii; adiunkt w Instytucie Socjologii UAM; autorka artykułów na temat mieszkania i kultury materialnej oraz książek „Drugie życie przedmiotów. Second hand jako zjawisko społeczne”; oraz „Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort”; interesuje się socjologicznymi badaniami życia codziennego; brała udział w projektach badawczych dotyczących m.in. zamieszkiwania, sąsiedztwa, edukacji kulturowej; jako członkini zespołu Latających socjologów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” współpracuje z lokalnymi liderami i organizacjami kultury; - Show publication content!" class="contentTrigger" rel="gal2" > Edition "<> - autentyczność i samorealizacja jako ważne narracje na temat domowej przestrzeni"; 56; 15 - Marta Skowrońska; doktor socjologii; adiunkt w Instytucie Socjologii UAM; autorka artykułów na temat mieszkania i kultury materialnej oraz książek „Drugie życie przedmiotów. Second hand jako zjawisko społeczne”; oraz „Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort”; interesuje się socjologicznymi badaniami życia codziennego; brała udział w projektach badawczych dotyczących m.in. zamieszkiwania, sąsiedztwa, edukacji kulturowej; jako członkini zespołu Latających socjologów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” współpracuje z lokalnymi liderami i organizacjami kultury;

Add to bibliography

9. 

>. Współczesna przestrzeń konsumpcji zabawy"; 9; 10 <-> Ryszard Kantor – etnolog i antropolog kultury; doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim; od 2008 roku związany z Instytutem Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego; w swoich badaniach zajmuje się problematyką regionów i regionalizmu oraz zabawy i ludyzmu; opublikował kilkanaście książek i ponad czterysta artykułów, haseł encyklopedycznych, omówień i recenzji; pełni funkcję Kierownika Katedry Antropologii Kultury Współczesnej.; W 2011 roku został wybrany do Komitetu Nauk Etnologicznych PAN; link do strony: http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/struktura - Show publication content!" class="contentTrigger" rel="gal2" > Edition "<>. Współczesna przestrzeń konsumpcji zabawy"; 9; 10 - Ryszard Kantor – etnolog i antropolog kultury; doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim; od 2008 roku związany z Instytutem Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego; w swoich badaniach zajmuje się problematyką regionów i regionalizmu oraz zabawy i ludyzmu; opublikował kilkanaście książek i ponad czterysta artykułów, haseł encyklopedycznych, omówień i recenzji; pełni funkcję Kierownika Katedry Antropologii Kultury Współczesnej.; W 2011 roku został wybrany do Komitetu Nauk Etnologicznych PAN; link do strony: http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/struktura

Add to bibliography

11. 

Edition Akty symboliczne w przestrzeni zdewaluowanej. Przykład „urban exploration” i graffiti; 9; 13 - Grzegorz Błahut - adiunkt w Zakładzie Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych; W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej "Wyobrażenia i wizualizacje jako znaki tożsamości na przykładzie przestrzeni miasta Bielska-Białej", napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej; Od 2007 roku jest zatrudniony w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwerytetu Śląskiego; Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim na problemach kultury mieszkańców miast oraz ulegających wpływom miejskiego stylu życia obszarach wiejskich; Link do strony: http://ieiak.us.edu.pl/instytut/pracownicy/dr-grzegorz-blahut

Add to bibliography

18. 

Edition "Antropologia, miłość, badanie kultury: zapomniane związki"; 1-2; 4; 2 - Waldemar Kuligowski (ur. 1972 w Szubinie) – antropolog kulturowy; Dr hab., profesor nadzwyczajny UAM, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną; W latach 2008-2012 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Historycznego UAM; Członek trzech komitetów Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Nauk Etnologicznych (od 2013), Komitetu Nauk o Kulturze (od 2012) i Komitetu Słowianoznawstwa (2012-2015); W 2015 roku otrzymał odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej"; Od 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Kuligowski

Add to bibliography

<<< Previous  / 26 Next >>>