Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [Subject and Keywords = "hodowla"]

Number of results: 5

items per page

Dorota Sidorek - absolwentka filologii polskiej i etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim

2002
artykuł

Karina Boblewska - absolwentka socjologii Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu

2009
praca magisterska

Małgorzata Haładewicz; doktor filologii angielskiej; starszy wykładowca w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej.

1994
artykuł

Ryszard Ciarka; pracownik Zakładu Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej Polskiej Akademii Nauk; sekretarz redakcji Kwartalnik Filmowy.

1994
artykuł

Dorota Świtała-Trybek; doktor habilitowany; Pracownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego; Zainteresowania naukowe: Tradycyjna i współczesna kultura, Obrzędowość doroczna i rodzinna, Turystyka kulturowa, Kultura górnicza, Religijność i pobożność ludowa.

2006
artykuł

This page uses 'cookies'. More information