Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date
  • Anonymisation's scope

Search for: [SocialCategories = "współczesne społeczeństwo polskie"]

Number of results: 56

items per page

Joanna Kusiak - Socjolożka miasta; aktywistka; rzeczniczka Porozumienia Ruchów Miejskich; Prowadziła badania m.in. w Warszawie, Berlinie, Tiranie, Hamburgu, Kairze i Nowym Jorku; Opublikowała m.in. książki „Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change after 1990″ (wraz z Moniką Grubbauer) oraz „Miasto-Zdrój. Architektura jako programowanie zmysłów” (wraz z Bogną Świątkowską); Obecnie jest badaczką w projekcie Fundacji Einsteina „Infrastruktury społecznej organizacji” na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie; Wojciech Kacperski - socjolog; historyk filozofii; Przewodnik po Warszawie; Miejski felietonista „Kultury Liberalnej”’ Doktorant w Instytucie Socjologii UW’ Pracuje w Wydziale Estetyki Przestrzeni Publicznej Urzędu m.st. Warszawy;

2013
artykuł

Anna Sugier-Szerega; Adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; W 2003 r. uzyskała na KUL tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii; promotorem dysertacji doktorskiej był prof. dr hab. Leon Dyczewski; W latach 1997-1999 kształciła się w Studium Komunikowania Społecznego I Dziennikarstwa (bez dyplomu); W 1998 r. uzyskała magisterium z socjologii w Instytucie Socjologii KUL; http://idiks.org/instytut/pracownicy/dr-anna-sugier-szerega/

2012
artykuł

> - autentyczność i samorealizacja jako ważne narracje na temat domowej przestrzeni""> "<<U siebie jestem sobą>> - autentyczność i samorealizacja jako ważne narracje na temat domowej przestrzeni"

Marta Skowrońska; doktor socjologii; adiunkt w Instytucie Socjologii UAM; autorka artykułów na temat mieszkania i kultury materialnej oraz książek „Drugie życie przedmiotów. Second hand jako zjawisko społeczne”; oraz „Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort”; interesuje się socjologicznymi badaniami życia codziennego; brała udział w projektach badawczych dotyczących m.in. zamieszkiwania, sąsiedztwa, edukacji kulturowej; jako członkini zespołu Latających socjologów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” współpracuje z lokalnymi liderami i organizacjami kultury;

2012
artykuł

Krzysztof Piątkowski - antropolog kultury; Wykładowca m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi i SWPS w Warszawie; Zainteresowania naukowe: antropologia sztuki, mitologia współczesności, historia i metodologia myśli antropologicznej; Opublikował m.in.: "Semiotyczne badania nad kulturą w etnologii. Studium metodologiczne", "O czym opowiada antropologiczna opowieść (z W. Bursztą), "Kicz jako problem antropologiczny"; Link do strony: http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/k_piatkowski/

2011
artykuł

Katarzyna Kuszyńska

1999
artykuł

Joanna Makówka - Uniwersytet Łódzki

2004
artykuł

Janusz Barański (ur. 1 grudnia 1960 w Wieluniu) - antropolog kulturowy.; Adiunkt w Zakładzie Historii Idei Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim; Autor prac z zakresu mitologii słowiańskiej (kosmogonii słowiańskiej), metodologii nauki, retoryki słowa publicznego (języku polityki, reklamie), teorii kultury; Obecne jego zainteresowania pozostają w zakresie tzw. studiów kulturowych; Tłumacz prac z dziedziny etnologii, komunikacji społecznej, studiów kulturowych; Członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Cultura Wydawnictwa UJ; 17 lutego 2011 r. odznaczony został Medalem „Niezłomnym w słowie”; Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Bara%C5%84ski

2010
artykuł

Dorota Sidorek - absolwentka filologii polskiej i etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim

2009
artykuł

Dorota Gut; absolwentka Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskigo w Krakowie

1999
artykuł

Dariusz Czaja (ur. 13 listopada 1961 r.); antropolog kulturowy; dr. hab. (od 2007 roku); adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Kultury Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim; Członek redakcji kwartalnika "Polska Sztuka Ludowa – Konteksty"; Eseista, recenzent muzyczny; Za zbiór esejów "Gdzieś dalej, gdzie indziej" nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2011.; Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Czaja

1994
artykuł

Renata Greń - absolwentka i pracowniczka Uniwersytetu Śląskiego.

1999
artykuł

Małgorzata Kłych; adiunkt w dziale etnografii Muzeum Górnośląskiego.

2014
artykuł

Zbigniew Raszewski (ur. 5 kwietnia 1925 w Poznaniu, zm. 7 sierpnia 1992 w Warszawie); profesor warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza

1990

Wiesław Szpilka; etnolog; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; studia doktoranckie w Instytuie Sztuki PAN.

1998
artykuł

Aleksandra Łukasiewicz - absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2004
artykuł

Aleksander Jackowski (ur. 19 stycznia 1920 w Warszawie); w latach 1952-1998 redaktor naczelny kwartalnika "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa"; Do 1984 roku kierował Pracownią Sztuki Nieprofesjonalnej w Instytucie Sztuki PAN; Pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego; Członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.

1990
artykuł

Aleksander (Bratek) Robotycki - antropolog kultury.; Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; Pracownik Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

2014
artykuł

Iwona Kabzińska-Stawarz - profesor nauk humanistycznych; Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2006
artykuł

Irena Bukowska-Floreńska; Etnolog i antropolog kulturowy; Kieruje Instytutem Etnologii i Folklorystyki oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim

1999
artykuł

Grzegorz Błahut - adiunkt w Zakładzie Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych; W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej "Wyobrażenia i wizualizacje jako znaki tożsamości na przykładzie przestrzeni miasta Bielska-Białej", napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej; Od 2007 roku jest zatrudniony w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwerytetu Śląskiego; Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim na problemach kultury mieszkańców miast oraz ulegających wpływom miejskiego stylu życia obszarach wiejskich; Link do strony: http://ieiak.us.edu.pl/instytut/pracownicy/dr-grzegorz-blahut

2006
artykuł

Eliza Siulborska - studentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim

2015
artykuł

This page uses 'cookies'. More information