Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Access rights
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [ResearchFields = "nieformalne pozadomowe"]

Number of results: 154

items per page

Magdalena Mostowska; dr; Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego; Uniwersytet Warszawski; http://www.wgsr.uw.edu.pl/pracownicy/osoba/Mostowska_Magdalena

2009
artykuł

Jerzy Skrzypek; Elżbieta Weremowicz; Centrum Badań Problemów Młodzieży Zarządu Głównego ZSMP

1983
artykuł

Zofia Szromba-Rysowa

1984
artykuł

Aleksander Kamiński (ur. 28 stycznia 1903 w Warszawie, zm. 15 marca 1978 tamże); pedagog; wychowawca; profesor nauk humanistycznych; współtwórca metodyki zuchowej; instruktor harcerski; harcmistrz; żołnierz Armii Krajowej; oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów; przewodniczący Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kami%C5%84ski

1964
artykuł

Andrzej Woźniak; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk;

2004
artykuł

Krystyna Łoch; Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego w Katowicach;

1975
artykuł

Joanna Kusiak - Socjolożka miasta; aktywistka; rzeczniczka Porozumienia Ruchów Miejskich; Prowadziła badania m.in. w Warszawie, Berlinie, Tiranie, Hamburgu, Kairze i Nowym Jorku; Opublikowała m.in. książki „Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change after 1990″ (wraz z Moniką Grubbauer) oraz „Miasto-Zdrój. Architektura jako programowanie zmysłów” (wraz z Bogną Świątkowską); Obecnie jest badaczką w projekcie Fundacji Einsteina „Infrastruktury społecznej organizacji” na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie; Wojciech Kacperski - socjolog; historyk filozofii; Przewodnik po Warszawie; Miejski felietonista „Kultury Liberalnej”’ Doktorant w Instytucie Socjologii UW’ Pracuje w Wydziale Estetyki Przestrzeni Publicznej Urzędu m.st. Warszawy;

2013
artykuł

Tomasz Sahaj; pracownia filozofii i socjologii; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;

2012
artykuł

Dorota Mroczkowska, doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii UAM, badaczka społeczna i terapeutka

2012
artykuł

Michał Strzeszewski, OBOP

1966
artykuł

Stanisław Marmuszewszki - UJ; Jerzy Światłowski - UJ;

1994
artykuł

Sylwia Jędernalik (ur. 1991 w Gdańsku) - absolwentka socjologii Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu.; W 2015 roku zdobyła Nagrodę im. Floriana Znanieckiego I stopnia za pracę magisterską "Proces oswajania śmierci w doświadczeniu pracowników zakładów pogrzebowych".; Autorka bloga "Uprowadzona do Nepalu": http://www.uprowadzonadonepalu.pl/

2015
praca magisterska

Mikołaj A. Jucewicz - absolwent socjologii Instututu Socjologii UAM w Poznaniu.

2012
praca magisterska

Karina Boblewska - absolwentka socjologii Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu

2009
praca magisterska

Maciej Tymiński; Ukończył historię, archeologię i ekonomię, doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Zajmuje się historią systemu komunistycznego w Polsce, przede wszystkim znaczeniem aparatu PZPR i jego wpływem na gospodarkę; http://www.uo.uw.edu.pl/wykladowcy/2550

2002
artykuł

dr Mateusz Marciniak - adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Pracowni Pedagogiki Szkolnej.

2011
praca doktorska

Krzysztof Piątkowski - antropolog kultury; Wykładowca m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi i SWPS w Warszawie; Zainteresowania naukowe: antropologia sztuki, mitologia współczesności, historia i metodologia myśli antropologicznej; Opublikował m.in.: "Semiotyczne badania nad kulturą w etnologii. Studium metodologiczne", "O czym opowiada antropologiczna opowieść (z W. Bursztą), "Kicz jako problem antropologiczny"; Link do strony: http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/k_piatkowski/

2011
artykuł

Joanna Makówka - Uniwersytet Łódzki

2004
artykuł

Izabella Bukraba-Rylska (ur. 1953); socjolog, prof. dr hab.; kierownik Zakładu Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; pracownik Uniwersytetu Warszawskiego: kierownik Zakładu Socjologii Kultury Instytutu Socjologii WFiS oraz wykładowca; Głównie prace z zakresu socjologii wsi i rolnictwa.

2002
artykuł

Dorota Sidorek - absolwentka filologii polskiej i etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim

2009
artykuł

Czesław Andrzej Robotycki (ur. 2 listopada 1944 w Radomyślu. zm. 19 stycznia 2014 w Krakowie); etnolog i antropolog kulturowy; wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, a także Dolnośląskiej Szkoły Wyższej;W latach 2000-2008 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ; Był członkiem prezydium Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk i redakcji pisma Konteksty. Polska Sztuka Ludowa oraz prezesem Towarzystwa Przyjaciół „Piwnicy pod Baranami”. Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Robotycki

1990
artykuł

Barbara Magierowa - artystka-plastyk, grafik książkowy, wystawiennik; Autorka ekspozycji stałych i wystaw czasowych w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu; Współpracowała z Antonim Krohem przy dużych wystawach: "Łemkowie", "Duchy epoki, czyli pierwsza wojna światowa trwa do dziś", "Tradycje sokolstwa polskiego", "Spisz"; Od 1984 roku pracowała z Antonim Krohem nad "Prywatnym Leksykonem Współczesnej Polszczyzny". Antoni Kroh (ur. 16 sierpnia 1942 roku w Warszawie) – polski pisarz, etnograf, tłumacz, badacz i kurator wystaw poświęconych kulturze ludowej Karpat; Do najważniejszych prac autora należy książka "Sklep potrzeb kulturalnych" (pierwsze wydanie 1999) oraz nowe tłumaczenie "Losów dobrego żołnierza Szwejka czasu wojny światowej" Jaroslava Haška (2009); Pracował w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (1967-1970) i Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu; Organizował karpackie konkursy sztuki ludowej, był komisarzem wystaw "Łemkowie", "Duchy epoki, czyli pierwsza wojna światowa trwa do dziś", "Spisz" (przygotowywanych wspólnie z Barbarą Magierową); Jest współpracownikiem pisma Instytutu Sztuki PAN „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury–etnografia–sztuka”; Wykładał w Collegium Civitas; Laureat Nagrody im. ks. Prof. Bolesława Kumora w kategorii „Sądecki autor” (2014), Nagrody im. Romana Reinfussa za „szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce” (2014) i Nagrody im. księdza Józefa Tischnera (2015); Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Kroh

2010
artykuł

This page uses 'cookies'. More information