Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Creation or Publication date
 • Publication date
 • Creation date
 • Access rights
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [ResearchDomains = "dziedzina nauk społecznych"]

Number of results: 973

items per page

Andrzej Siciński (ur. 20 maja 1924 w Warszawie, zm. 26 września 2006); Instytut Filozofii i Socjologii PAN; socjolog; minister kultury i sztuki; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Sici%C5%84ski

1985
artykuł

Franciszek Jakubczak; dr hab.; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa; Polska Akademia Nauk;

1974
artykuł

Florian Znaniecki (1882-1956); ur. w Świątnikach; założyciel Polskiego Instytut Socjologii, jeden z klasyków polskiej socjologii

artykuł

Krystyna Łoch; Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego w Katowicach;

1975
artykuł

Magdalena Smolarek - doktorantka w Zakładzie Metodologii Nauk o Edukacji (WSE, UAM); Zainteresowania: Wpływ kultury materialnej i sztuki na wychowanie oraz socjalizację jednostek; Georga Simmla koncepcja klasowego charakteru stylu życia; jakościowe analizy w badaniach empirycznych;

2013
artykuł

Danuta Dobrowolska - dr hab.; socjolog; historyk; http://wiki.isns.uw.edu.pl/Krak%C3%B3w_-_Dobrowolska_Danuta_-_publikacje#Wybrane_dane_faktograficzne

1958
artykuł

Zbigniew Czwartosz - psycholog; mediator; negocjator; kierownik Zakładu Psychologii Więzi Społecznych oraz Ośrodka Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów ISNS Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca SWPS; członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy ministrze sprawiedliwości; Bogna Szymkiewicz - dr psychologii; adjunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego;

1989
artykuł

Marianna Michałowska; prof. UAM dr hab.; Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną; http://autoportret.pl/author/michalowska/

2005
artykuł

Maciej Tymiński; Ukończył historię, archeologię i ekonomię, doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Zajmuje się historią systemu komunistycznego w Polsce, przede wszystkim znaczeniem aparatu PZPR i jego wpływem na gospodarkę; http://www.uo.uw.edu.pl/wykladowcy/2550

2002
artykuł

Marek Rembierz; dr hab. Adiunkt w Zakładzie Etnologii i Geoografii Kultury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

2014
artykuł

Katarzyna Palus - psycholog; doktor nauk humanistycznych; zajmuje się tematyką związków

2010
praca doktorska

Anna Zawadzka - kierownik w Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji IS UG

1982
artykuł

Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Joanna Dytrych (1983-, Łódź) doktorantka w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Wydz. Ek.-Soc. UŁ

2010
książka

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

1985
książka

Anita Wojciechowska-Miszalska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Agnieszka Golczyńska-Grondas (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Ewa Rokicka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Edmund Lewandowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Zdzisława Kawka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

1991
artykuł

Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Agnieszka Golczyńska-Grondas (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Ewa Rokicka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Edmund Lewandowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Zdzisława Kawka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

1991
książka

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Bogdan Jankowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

2010
książka

Agnieszka Golczyńska-Grondas (1960-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

2004
książka

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)

1974
książka

This page uses 'cookies'. More information