Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [Abstract = "Praca magisterska poświęcona jest latrynaliom w uczelnianych toaletach poznańskich szkół wyższych. Autorka we wstępnych częściach pracy pokazuje dotychczasowe ujęcia tego fenomentu w nauce, a także jego obecność w dyskursach popularnych. W drugiej, badawczej części pracy autorka dokonuje analizy, typologizacji oraz intepretacji pod względem ról i funkcji latrynaliów, których wizualna dokumentacja stanowi część jej projektu badawczego. W trzeciej części pracy autorka analizuje wywiady przeprowadzone z siedmioma osobami, które są twórcami latrynaliów."]

Number of results: 1

items per page

Karolina Palmowska, studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2012 roku

2012
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information